همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$7.14۴۱۰,۸۹۴تومان $17.97B ۱.۰۳۵ هزار همت $156.7M ۹.۰۲۱ همت 2.66%-2.41%toncoin-chart
2$0.134525۷,۷۳۵تومان $11.72B ۶۷۴.۶ همت $187.9M ۱۰.۸۲ همت 0.009%-2.23%tron-chart
3$1.42۸۱,۶۷۳تومان $3.579B ۲۰۶.۱ همت $89.10M ۵.۱۳۰ همت 4.05%19.10%fetch-chart
4$0.878964۵۰,۵۴۰تومان $2.871B ۱۶۵.۳ همت $104.8M ۶.۰۳۶ همت 2.48%22.22%mantle-chart
5$0.000030۱تومان $2.131B ۱۲۲.۷ همت $246.2M ۱۴.۱۷ همت 1.12%32.52%bonk1-chart
6$0.000200۱۱تومان $1.917B ۱۱۰.۴ همت $286.9M ۱۶.۵۲ همت 4.43%37.16%floki-inu-chart
7$0.029337۱,۶۸۶تومان $1.446B ۸۳.۲۸ همت $71.39M ۴.۱۱۱ همت 3.18%19.06%jasmy-chart
8$0.156201۸,۹۸۱تومان $1.285B ۷۴.۰۱ همت $24.81M ۱.۴۲۸ همت 2.46%5.14%algorand-chart
9$35.86۲,۰۶۲,۴۷۵تومان $976.1M ۵۶.۲۰ همت $17.77M ۱.۰۲۳ همت 2.39%1.53%multiversx-egld-chart
10$0.018966۱,۰۹۰تومان $938.2M ۵۴.۰۲ همت $10.75M ۶۱۹.۰ میلیارد ت 1.26%24.31%onbeam-chart
11$0.605749۳۴,۸۳۰تومان $910.5M ۵۲.۴۳ همت $68.72M ۳.۹۵۷ همت 1.48%8.45%eos-chart
12$0.020219۱,۱۶۲تومان $866.5M ۴۹.۸۹ همت $5.578M ۳۲۱.۲ میلیارد ت 0.43%1.26%flare-chart
13$0.025553۱,۴۶۹تومان $841.4M ۴۸.۴۵ همت $63.19M ۳.۶۳۸ همت 2.56%18.83%gala-chart
14$0.167015۹,۶۰۳تومان $707.5M ۴۰.۷۴ همت $31.38M ۱.۸۰۷ همت 4.27%8.03%conflux-network-chart
15$1.88۱۰۸,۳۰۶تومان $617.4M ۳۵.۵۵ همت $33.24M ۱.۹۱۴ همت 5.57%8.61%synthetix-chart
16$0.176754۱۰,۱۶۳تومان $591.1M ۳۴.۰۴ همت $25.71M ۱.۴۸۰ همت 0.05%9.96%iota-chart
17$1.53۸۸,۳۹۳تومان $572.8M ۳۲.۹۸ همت $14.90M ۸۵۷.۹ میلیارد ت 0.34%28.23%binaryx-new-chart
18$0.481951۲۷,۷۱۲تومان $534.5M ۳۰.۷۸ همت $3.296M ۱۸۹.۸ میلیارد ت 0.37%12.28%aioz-network-chart
19$0.425561۲۴,۴۶۹تومان $460.8M ۲۶.۵۳ همت $9.967M ۵۷۳.۹ میلیارد ت 0.54%6.35%kava-chart
20$3.88۲۲۳,۲۰۶تومان $460.2M ۲۶.۵۰ همت $15.88M ۹۱۴.۱ میلیارد ت 8.19%51.52%galxe-chart
21$0.283529۱۶,۳۰۲تومان $336.5M ۱۹.۳۸ همت $50.35M ۲.۸۹۹ همت 4.49%0.52%curve-dao-token-chart
22$0.596993۳۴,۳۲۷تومان $323.8M ۱۸.۶۴ همت $11.54M ۶۶۴.۴ میلیارد ت 1.73%11.45%celo-chart
23$0.476993۲۷,۴۲۷تومان $307.1M ۱۷.۶۸ همت $11.09M ۶۳۸.۴ میلیارد ت 4.1%16.68%space-id-chart
24$0.028560۱,۶۴۲تومان $299.9M ۱۷.۲۷ همت $1.524M ۸۷.۷۶ میلیارد ت 1.23%1.34%radix-protocol-chart
25$49.16۲,۸۲۷,۲۱۲تومان $0.000 ۰.۰۰۰ $9.394M ۵۴۰.۹ میلیارد ت 2.75%21.23%metisdao-chart
26$0.343270۱۹,۷۳۸تومان $271.0M ۱۵.۶۱ همت $12.78M ۷۳۵.۷ میلیارد ت 2.65%14.36%biconomy-chart
27$2.46۱۴۱,۸۷۳تومان $246.7M ۱۴.۲۱ همت $22.28M ۱.۲۸۳ همت 1.32%9.34%mask-network-chart
28$0.007704۴۴۳تومان $490.6M ۲۸.۲۵ همت $178.6M ۱۰.۲۸ همت 18.09%123.36%turbo-chart
29$0.046738۲,۶۸۷تومان $312.1M ۱۷.۹۷ همت $6.492M ۳۷۳.۸ میلیارد ت 0.14%3.85%beldex-chart
30$0.025163۱,۴۴۶تومان $199.2M ۱۱.۴۷ همت $10.80M ۶۲۲.۱ میلیارد ت 5.66%5.48%alchemy-pay-chart
31$0.524459۳۰,۱۵۶تومان $191.7M ۱۱.۰۴ همت $37.53M ۲.۱۶۱ همت 3.17%16.33%yield-guild-games-chart
32$0.135009۷,۷۶۳تومان $193.5M ۱۱.۱۴ همت $7.682M ۴۴۲.۴ میلیارد ت 1.97%25.82%zigcoin-chart
33$0.533126۳۰,۶۵۴تومان $189.3M ۱۰.۹۰ همت $11.07M ۶۳۷.۳ میلیارد ت 0.65%6.62%creditcoin-chart
34$0.174852۱۰,۰۵۴تومان $169.2M ۹.۷۴۱ همت $6.758M ۳۸۹.۱ میلیارد ت 2.81%7.48%rss3-chart
35$0.107018۶,۱۵۳تومان $168.3M ۹.۶۹۱ همت $6.488M ۳۷۳.۶ میلیارد ت 1.1%25.70%coti-chart
36$0.019196۱,۱۰۳تومان $155.2M ۸.۹۳۹ همت $1.849M ۱۰۶.۴ میلیارد ت 0.01%6.32%marlin-chart
37$0.171551۹,۸۶۴تومان $135.9M ۷.۸۲۶ همت $14.61M ۸۴۱.۲ میلیارد ت 2.51%6.23%coin98-chart
38$1.14۶۶,۰۲۹تومان $132.3M ۷.۶۱۶ همت $17.18M ۹۸۹.۰ میلیارد ت 0.37%21.08%waves-chart
39$7.18۴۱۲,۹۲۱تومان $131.1M ۷.۵۴۶ همت $1.823M ۱۰۵.۰ میلیارد ت 1.44%8.55%prom-chart
40$1.93۱۱۱,۱۱۸تومان $128.5M ۷.۳۹۹ همت $26.94M ۱.۵۵۱ همت 5.55%30.22%highstreet-chart
41$4.68۲۶۹,۶۷۱تومان $113.2M ۶.۵۱۸ همت $17.53M ۱.۰۰۹ همت 0.22%9.57%cyberconnect-chart
42$16.25۹۳۴,۹۴۳تومان $105.7M ۶.۰۸۶ همت $11.75M ۶۷۶.۵ میلیارد ت 1.18%14.05%bounce-token-chart
43$0.004174۲۴۰تومان $104.8M ۶.۰۳۴ همت $5.344M ۳۰۷.۷ میلیارد ت 0.0001%9.37%mvl-chart
44$0.000728۴۱تومان $107.0M ۶.۱۶۴ همت $18.52M ۱.۰۶۷ همت 3.15%14.92%spell-token-chart
45$3.58۲۰۶,۳۰۳تومان $100.8M ۵.۸۰۵ همت $3.513M ۲۰۲.۳ میلیارد ت 0.24%14.74%vulcan-forged-pyr-chart
46$7.96۴۵۷,۹۴۷تومان $101.2M ۵.۸۲۷ همت $4.450M ۲۵۶.۲ میلیارد ت 1.03%13.49%oraichain-token-chart
47$0.134483۷,۷۳۲تومان $99.20M ۵.۷۱۲ همت $4.289M ۲۴۷.۰ میلیارد ت 2.39%5.71%phala-network-chart
48$0.202460۱۱,۶۴۱تومان $99.58M ۵.۷۳۴ همت $1.052M ۶۰.۵۸ میلیارد ت 1.32%-11.06%world-mobile-token-chart
49$1.54۸۸,۶۳۵تومان $94.81M ۵.۴۵۹ همت $5.817M ۳۳۴.۹ میلیارد ت 1.14%7.35%seedify-fund-chart
50$0.112675۶,۴۷۸تومان $89.20M ۵.۱۳۶ همت $1.953M ۱۱۲.۵ میلیارد ت 5.51%2.41%syscoin-chart