همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$28.14۱,۶۱۳,۱۲۱تومان $11.11B ۶۳۷.۲ همت $337.2M ۱۹.۳۳ همت 5.01%8.47%avalanche-chart
2$13.92۷۹۸,۱۵۸تومان $8.470B ۴۸۵.۷ همت $303.5M ۱۷.۴۱ همت 4.02%8.65%chainlink-chart
3$10.17۵۸۲,۹۴۰تومان $4.751B ۲۷۲.۴ همت $97.80M ۵.۶۰۸ همت 7.4%37.43%internet-computer-chart
4$2,806.52۱۶۰,۸۲۷,۷۶۴تومان $2.611B ۱۴۹.۷ همت $102.9M ۵.۹۰۲ همت 0.67%8.95%maker-chart
5$0.030947۱,۷۷۳تومان $2.506B ۱۴۳.۷ همت $28.98M ۱.۶۶۲ همت 4.06%14.36%vechain-chart
6$1.08۶۱,۹۶۳تومان $1.503B ۸۶.۱۷ همت $123.9M ۷.۱۰۳ همت 5.22%8.51%ondo-finance-chart
7$1.27۷۳,۰۴۵تومان $1.059B ۶۰.۷۱ همت $22.86M ۱.۳۱۱ همت 0.81%20.04%mantra-chart
8$76.22۴,۳۶۷,۹۵۶تومان $920.2M ۵۲.۷۷ همت $16.67M ۹۵۵.۹ میلیارد ت 2.57%7.22%quant-chart
9$1.94۱۱۱,۱۹۸تومان $636.0M ۳۶.۴۷ همت $19.60M ۱.۱۲۴ همت 2.81%14.57%synthetix-chart
10$0.031914۱,۸۲۸تومان $475.9M ۲۷.۲۹ همت $5.742M ۳۲۹.۳ میلیارد ت 0.07%6.14%xdc-network-chart
11$0.005771۳۳۰تومان $292.0M ۱۶.۷۴ همت $16.59M ۹۵۱.۵ میلیارد ت 5.79%23.98%reserve-rights-chart
12$0.666166۳۸,۱۷۴تومان $271.1M ۱۵.۵۴ همت $2.503M ۱۴۳.۵ میلیارد ت 4.03%2.92%origintrail-chart
13$0.516326۲۹,۵۸۸تومان $256.2M ۱۴.۶۹ همت $856.6K ۴۹.۱۲ میلیارد ت 5.03%6.00%centrifuge-chart
14$0.280959۱۶,۱۰۰تومان $241.9M ۱۳.۸۷ همت $13.48M ۷۷۳.۰ میلیارد ت 8.2%11.75%polymesh-chart
15$0.267741۱۵,۳۴۲تومان $222.9M ۱۲.۷۸ همت $9.481M ۵۴۳.۶ میلیارد ت 4.83%14.63%chromia-chart
16$20.78۱,۱۹۱,۱۲۷تومان $222.7M ۱۲.۷۷ همت $8.381M ۴۸۰.۶ میلیارد ت 5.05%3.49%chia-network-chart
17$0.533996۳۰,۶۰۰تومان $189.6M ۱۰.۸۷ همت $9.704M ۵۵۶.۵ میلیارد ت 4.5%6.54%creditcoin-chart
18$0.136102۷,۷۹۹تومان $157.2M ۹.۰۱۳ همت $26.38M ۱.۵۱۳ همت 2.15%6.31%truefi-token-chart
19$1.08۶۲,۰۸۶تومان $157.6M ۹.۰۳۶ همت $14.20M ۸۱۴.۵ میلیارد ت 7.34%16.76%lisk-chart
20$1.39۷۹,۷۳۲تومان $139.1M ۷.۹۷۸ همت $4.867M ۲۷۹.۱ میلیارد ت 1.46%15.70%propy-chart
21$0.275803۱۵,۸۰۴تومان $128.1M ۷.۳۴۳ همت $14.16M ۸۱۲.۰ میلیارد ت 3.37%12.30%dusk-chart
22$0.229605۱۳,۱۵۷تومان $118.6M ۶.۸۰۱ همت $564.0K ۳۲.۳۴ میلیارد ت 2.48%0.05%ozone-chain-chart
23$7.27۴۱۷,۰۴۵تومان $117.0M ۶.۷۰۹ همت $3.542M ۲۰۳.۱ میلیارد ت 1.94%19.93%venus-chart
24$7.89۴۵۲,۳۹۷تومان $100.3M ۵.۷۵۲ همت $4.347M ۲۴۹.۲ میلیارد ت 3.04%15.21%oraichain-token-chart
25$0.162912۹,۳۳۵تومان $98.82M ۵.۶۶۷ همت $931.0K ۵۳.۳۸ میلیارد ت 13.15%34.55%clearpool-chart
26$0.089770۵,۱۴۴تومان $83.04M ۴.۷۶۱ همت $11.33K ۶۴۹.۴ میلیون ت 5.5%20.67%polymath-network-chart
27$0.552687۳۱,۶۷۱تومان $82.79M ۴.۷۴۷ همت $1.037M ۵۹.۴۸ میلیارد ت 0.9%19.35%ribbon-finance-chart
28$19.22۱,۱۰۱,۶۱۵تومان $84.93M ۴.۸۷۰ همت $4.268M ۲۴۴.۷ میلیارد ت 18.56%62.13%maple-chart
29$2.82۱۶۱,۸۴۵تومان $82.29M ۴.۷۱۸ همت $5.452M ۳۱۲.۶ میلیارد ت 0.32%11.73%goldfinch-protocol-chart
30$0.079208۴,۵۳۹تومان $79.21M ۴.۵۴۲ همت $8.566M ۴۹۱.۲ میلیارد ت 9.56%19.30%tokenfi-chart
31$1.30۷۴,۵۷۴تومان $78.58M ۴.۵۰۶ همت $9.086M ۵۲۱.۰ میلیارد ت 1.21%8.21%polyhedra-network-chart
32$0.508777۲۹,۱۵۵تومان $67.55M ۳.۸۷۳ همت $28.37M ۱.۶۲۷ همت 10.6%19.51%hifi-finance-new-chart
33$0.078236۴,۴۸۳تومان $59.99M ۳.۴۴۰ همت $287.6K ۱۶.۴۹ میلیارد ت 1.66%0.37%allianceblock-nexera-chart
34$0.666878۳۸,۲۱۵تومان $53.29M ۳.۰۵۶ همت $407.5K ۲۳.۳۷ میلیارد ت 5.94%75.01%swarm-markets-chart
35$0.123111۷,۰۵۴تومان $52.94M ۳.۰۳۵ همت $1.325M ۷۵.۹۷ میلیارد ت 8.19%6.02%lto-network-chart
36$0.354632۲۰,۳۲۲تومان $46.36M ۲.۶۵۸ همت $771.7K ۴۴.۲۵ میلیارد ت 0.16%10.16%boson-protocol-chart
37$0.048192۲,۷۶۱تومان $41.50M ۲.۳۸۰ همت $1.302M ۷۴.۶۷ میلیارد ت 10.89%11.82%strikecoin-chart
38$0.104450۵,۹۸۵تومان $37.11M ۲.۱۲۸ همت $1.435M ۸۲.۳۰ میلیارد ت 16.13%75.77%propbase-chart
39$0.258633۱۴,۸۲۰تومان $31.72M ۱.۸۱۹ همت $26.33M ۱.۵۱۰ همت 2.1%21.28%parcl-chart
40$3.96۲۲۷,۱۲۸تومان $31.70M ۱.۸۱۸ همت $1.222M ۷۰.۰۸ میلیارد ت 2.34%19.13%klimadao-chart
41$0.325375۱۸,۶۴۵تومان $32.51M ۱.۸۶۴ همت $1.164M ۶۶.۷۲ میلیارد ت 11.06%14.51%neopin-chart
42$1.43۸۲,۱۳۷تومان $28.58M ۱.۶۳۹ همت $751.7K ۴۳.۱۰ میلیارد ت 4.08%15.38%propchain-chart
43$0.100103۵,۷۳۶تومان $28.40M ۱.۶۲۸ همت $705.9K ۴۰.۴۸ میلیارد ت 2.71%16.36%opulous-chart
44$0.588949۳۳,۷۴۹تومان $21.67M ۱.۲۴۳ همت $1.396M ۸۰.۰۶ میلیارد ت 1.6%12.65%polytrade-chart
45$0.005119۲۹۳تومان $20.53M ۱.۱۷۷ همت $592.6K ۳۳.۹۸ میلیارد ت 1.81%7.53%elysia-chart
46$0.407148۲۳,۳۳۱تومان $19.80M ۱.۱۳۵ همت $702.1K ۴۰.۲۶ میلیارد ت 4.15%25.06%blocksquare-token-chart
47$0.024430۱,۳۹۹تومان $18.29M ۱.۰۴۹ همت $705.1K ۴۰.۴۳ میلیارد ت 6.64%14.54%credefi-chart
48$0.024006۱,۳۷۵تومان $14.56M ۸۳۵.۰ میلیارد ت $169.7K ۹.۷۳۰ میلیارد ت 16.08%129.97%lumerin-chart
49$0.009160۵۲۴تومان $13.85M ۷۹۴.۲ میلیارد ت $1.173M ۶۷.۲۸ میلیارد ت 6.61%-2.49%artrade-chart
50$0.008299۴۷۵تومان $13.62M ۷۸۰.۷ میلیارد ت $116.6K ۶.۶۸۵ میلیارد ت 4.75%4.25%bytom-chart