همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$1.00۵۷,۶۱۳تومان $114.1B ۶.۵۷۳ هزار همت $38.83B ۲.۲۳۷ هزار همت 0.05%0.007%tether-chart
2$176.83۱۰,۱۸۴,۹۰۷تومان $82.11B ۴.۷۳۲ هزار همت $2.143B ۱۲۳.۵ همت 4.4%21.52%solana-chart
3$14.62۸۴۲,۱۹۶تومان $8.892B ۵۱۲.۴ همت $280.8M ۱۶.۱۸ همت 3.85%9.90%chainlink-chart
4$7.05۴۰۶,۴۴۶تومان $2.770B ۱۵۹.۶ همت $86.16M ۴.۹۶۵ همت 3.23%15.15%render-chart
5$2.55۱۴۷,۰۱۵تومان $2.550B ۱۴۶.۹ همت $283.0M ۱۶.۳۱ همت 2.49%51.01%dogwifhat-chart
6$34.04۱,۹۶۰,۸۹۴تومان $2.235B ۱۲۸.۸ همت $67.19M ۳.۸۷۱ همت 0.97%39.11%arweave-chart
7$0.000031۱تومان $2.137B ۱۲۳.۱ همت $249.1M ۱۴.۳۶ همت 0.62%32.77%bonk1-chart
8$0.216751۱۲,۴۸۳تومان $2.070B ۱۱۹.۳ همت $53.01M ۳.۰۵۵ همت 0.5%12.80%the-graph-chart
9$1.03۵۹,۸۶۰تومان $1.403B ۸۰.۸۵ همت $98.33M ۵.۶۶۶ همت 2.99%28.20%jupiter-ag-chart
10$0.360778۲۰,۷۷۸تومان $1.308B ۷۵.۳۶ همت $47.63M ۲.۷۴۵ همت 1.21%17.66%pyth-network-chart
11$4.74۲۷۳,۰۵۴تومان $762.7M ۴۳.۹۵ همت $9.295M ۵۳۵.۶ میلیارد ت 5.93%48.66%helium-chart
12$0.009180۵۲۸تومان $633.1M ۳۶.۴۸ همت $109.0M ۶.۲۸۰ همت 2.56%17.62%book-of-meme-chart
13$2.57۱۴۸,۳۶۵تومان $678.9M ۳۹.۱۲ همت $38.36M ۲.۲۱۰ همت 3.68%40.79%raydium-chart
14$0.336491۱۹,۳۷۹تومان $605.7M ۳۴.۹۰ همت $39.64M ۲.۲۸۴ همت 1.1%19.31%wormhole-chart
15$0.000090۵تومان $490.5M ۲۸.۲۷ همت $12.92M ۷۴۴.۳ میلیارد ت 0.36%22.61%terra-luna-chart
16$0.006820۳۹۲تومان $606.2M ۳۴.۹۳ همت $221.1M ۱۲.۷۴ همت 28.61%108.47%mew-chart
17$0.158037۹,۱۰۱تومان $359.5M ۲۰.۷۲ همت $12.99M ۷۴۸.۶ میلیارد ت 0.4%7.65%green-metaverse-token-chart
18$2.78۱۶۰,۵۳۴تومان $344.8M ۱۹.۸۷ همت $44.93M ۲.۵۸۹ همت 2%32.40%jito-chart
19$3.01۱۷۳,۳۸۱تومان $286.0M ۱۶.۴۸ همت $83.21M ۴.۷۹۵ همت 2.41%27.58%io-net-chart
20$0.948904۵۴,۶۵۱تومان $929.9M ۵۳.۵۸ همت $75.14M ۴.۳۳۰ همت 1.75%62.79%popcat-sol-chart
21$6.94۴۰۰,۲۳۹تومان $305.8M ۱۷.۶۲ همت $7.151M ۴۱۲.۰ میلیارد ت 2.9%-12.25%maga-chart
22$0.641498۳۶,۹۴۶تومان $275.7M ۱۵.۸۹ همت $23.90M ۱.۳۷۷ همت 4.34%51.21%ponke-chart
23$1.39۸۰,۴۲۸تومان $201.8M ۱۱.۶۳ همت $25.55M ۱.۴۷۲ همت 6.15%27.14%band-protocol-chart
24$0.152591۸,۷۸۸تومان $189.1M ۱۰.۸۹ همت $17.58M ۱.۰۱۳ همت 0.88%14.93%audius-chart
25$0.343867۱۹,۸۰۴تومان $191.1M ۱۱.۰۱ همت $38.61M ۲.۲۲۵ همت 17.27%175.04%michi-chart
26$0.019168۱,۱۰۴تومان $155.0M ۸.۹۳۳ همت $1.858M ۱۰۷.۱ میلیارد ت 0.15%6.44%marlin-chart
27$0.072097۴,۱۵۲تومان $150.5M ۸.۶۷۳ همت $299.6K ۱۷.۲۶ میلیارد ت 0.9%13.27%hivemapper-chart
28$0.151133۸,۷۰۴تومان $142.7M ۸.۲۲۳ همت $22.34M ۱.۲۸۷ همت 3.71%48.44%myro-chart
29$0.172075۹,۹۱۰تومان $136.3M ۷.۸۵۵ همت $14.67M ۸۴۵.۶ میلیارد ت 1.48%6.67%coin98-chart
30$2.29۱۳۲,۰۹۵تومان $118.3M ۶.۸۱۵ همت $10.51M ۶۰۵.۴ میلیارد ت 1.03%54.12%orca-chart
31$1.94۱۱۱,۷۵۵تومان $129.0M ۷.۴۳۵ همت $27.84M ۱.۶۰۴ همت 3.96%31.18%highstreet-chart
32$2.77۱۵۹,۸۷۹تومان $133.8M ۷.۷۰۹ همت $1.672M ۹۶.۳۲ میلیارد ت 8.36%-0.63%nosana-chart
33$0.224288۱۲,۹۱۷تومان $112.1M ۶.۴۶۲ همت $20.63M ۱.۱۸۹ همت 2.63%19.32%slerf-chart
34$0.109562۶,۳۱۰تومان $109.6M ۶.۳۱۳ همت $6.871M ۳۹۵.۹ میلیارد ت 2.08%9.24%civic-chart
35$0.000144۸تومان $105.2M ۶.۰۶۲ همت $23.97M ۱.۳۸۱ همت 4.89%32.91%wen-chart
36$0.961838۵۵,۳۹۶تومان $86.57M ۴.۹۸۸ همت $12.21M ۷۰۳.۵ میلیارد ت 4.95%19.86%frontier-chart
37$0.203967۱۱,۷۴۷تومان $88.05M ۵.۰۷۴ همت $4.246M ۲۴۴.۷ میلیارد ت 0.63%9.21%hashflow-chart
38$0.361441۲۰,۸۱۶تومان $89.91M ۵.۱۸۱ همت $898.4K ۵۱.۷۷ میلیارد ت 7.32%23.10%metaplex-chart
39$0.535255۳۰,۸۲۷تومان $86.31M ۴.۹۷۳ همت $613.8K ۳۵.۳۷ میلیارد ت 6.67%1.04%genesysgo-shadow-chart
40$0.002519۱۴۵تومان $83.20M ۴.۷۹۴ همت $4.251M ۲۴۴.۹ میلیارد ت 0.64%8.52%lever-chart
41$0.424320۲۴,۴۳۸تومان $77.38M ۴.۴۵۹ همت $19.49M ۱.۱۲۳ همت 2.17%-1.56%drift-chart
42$0.552234۳۱,۸۰۵تومان $69.03M ۳.۹۷۸ همت $34.85M ۲.۰۰۸ همت 2.79%20.51%tensor-chart
43$0.008378۴۸۲تومان $70.57M ۴.۰۶۶ همت $18.97M ۱.۰۹۳ همت 6.5%18.23%maneki-coin-chart
44$0.111189۶,۴۰۳تومان $64.96M ۳.۷۴۳ همت $7.730M ۴۴۵.۴ میلیارد ت 4.45%-6.50%daddy-tate-chart
45$0.053093۳,۰۵۷تومان $53.05M ۳.۰۵۷ همت $8.247M ۴۷۵.۲ میلیارد ت 1.01%18.83%ren-chart
46$0.110025۶,۳۳۶تومان $52.57M ۳.۰۲۹ همت $198.6 ۱۱.۴۴ میلیون ت 0.05%2.95%ramp-chart
47$0.209400۱۲,۰۶۰تومان $51.77M ۲.۹۸۳ همت $938.9K ۵۴.۱۰ میلیارد ت 6.08%14.62%aleph-im-chart
48$0.403889۲۳,۲۶۱تومان $44.68M ۲.۵۷۴ همت $6.544M ۳۷۷.۱ میلیارد ت 5.17%6.89%dia-chart
49$0.005939۳۴۲تومان $40.90M ۲.۳۵۷ همت $18.22M ۱.۰۵۰ همت 4.41%8.47%gme-chart
50$0.000015۰.۸تومان $42.10M ۲.۴۲۶ همت $186.7K ۱۰.۷۶ میلیارد ت 0.91%12.50%kin-chart