همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$1.00۵۷,۶۷۲تومان $114.1B ۶.۵۸۰ هزار همت $44.89B ۲.۵۸۹ هزار همت 0.01%0.006%tether-chart
2$597.58۳۴,۴۵۰,۱۰۹تومان $88.19B ۵.۰۸۶ هزار همت $1.689B ۹۷.۴۰ همت 0.31%11.33%bnb-chart
3$0.999925۵۷,۶۴۴تومان $34.09B ۱.۹۶۶ هزار همت $4.593B ۲۶۴.۹ همت 0.01%-0.004%usd-coin-chart
4$0.132309۷,۶۲۷تومان $19.21B ۱.۱۰۸ هزار همت $795.9M ۴۵.۹۰ همت 1.44%17.50%dogecoin-chart
5$6.25۳۶۰,۷۶۸تومان $8.999B ۵۱۹.۰ همت $125.7M ۷.۲۵۲ همت 1.3%0.47%polkadot-new-chart
6$1.00۵۷,۶۵۴تومان $5.348B ۳۰۸.۵ همت $80.57M ۴.۶۴۷ همت 0.009%0.008%multi-collateral-dai-chart
7$2,815.94۱۶۲,۳۳۶,۳۲۸تومان $2.620B ۱۵۱.۱ همت $68.59M ۳.۹۵۶ همت 0.18%1.08%maker-chart
8$0.000200۱۱تومان $1.917B ۱۱۰.۶ همت $295.6M ۱۷.۰۵ همت 0.13%38.22%floki-inu-chart
9$1.32۷۶,۳۳۲تومان $1.100B ۶۳.۴۳ همت $15.18M ۸۷۵.۶ میلیارد ت 3.89%23.82%mantra-chart
10$35.68۲,۰۵۶,۹۸۵تومان $971.0M ۵۶.۰۰ همت $19.89M ۱.۱۴۷ همت 1.99%1.24%multiversx-egld-chart
11$0.0000008۰.۰۵تومان $870.0M ۵۰.۱۷ همت $17.16M ۹۸۹.۴ میلیارد ت 0.33%10.37%bittorrent-new-chart
12$0.165648۹,۵۴۹تومان $701.7M ۴۰.۴۷ همت $33.88M ۱.۹۵۴ همت 4.97%7.23%conflux-network-chart
13$1.86۱۰۷,۴۳۳تومان $610.8M ۳۵.۲۳ همت $36.30M ۲.۰۹۳ همت 6.15%5.83%synthetix-chart
14$10.27۵۹۲,۳۲۵تومان $586.7M ۳۳.۸۴ همت $13.06M ۷۵۳.۱ میلیارد ت 4.67%1.74%dexe-chart
15$0.423157۲۴,۳۹۴تومان $530.8M ۳۰.۶۱ همت $26.70M ۱.۵۴۰ همت 0.68%0.79%1inch-chart
16$0.476877۲۷,۴۹۱تومان $528.9M ۳۰.۵۰ همت $3.831M ۲۲۰.۹ میلیارد ت 1.66%10.84%aioz-network-chart
17$1.00۵۷,۷۳۵تومان $495.9M ۲۸.۶۰ همت $44.52M ۲.۵۶۷ همت 0.07%0.27%trueusd-chart
18$0.052154۳,۰۰۶تومان $492.4M ۲۸.۴۰ همت $29.54M ۱.۷۰۴ همت 1.65%32.62%iotex-chart
19$31.90۱,۸۳۹,۳۸۸تومان $521.0M ۳۰.۰۵ همت $94.32M ۵.۴۴۰ همت 10.41%10.23%zcash-chart
20$1.03۵۹,۸۳۲تومان $432.4M ۲۴.۹۴ همت $12.44M ۷۱۷.۶ میلیارد ت 3.56%2.47%trust-wallet-token-chart
21$2,408.42۱۳۸,۸۴۳,۲۷۲تومان $445.7M ۲۵.۷۰ همت $3.800M ۲۱۹.۱ میلیارد ت 0.15%0.34%pax-gold-chart
22$51.53۲,۹۷۰,۹۹۶تومان $430.8M ۲۴.۸۵ همت $23.25M ۱.۳۴۱ همت 1.16%5.02%compound-chart
23$0.213667۱۲,۳۱۷تومان $409.5M ۲۳.۶۲ همت $11.53M ۶۶۴.۸ میلیارد ت 0.5%11.67%wootrade-chart
24$0.817376۴۷,۱۲۰تومان $378.0M ۲۱.۸۰ همت $4.026M ۲۳۲.۲ میلیارد ت 1.28%6.56%safepal-chart
25$0.155942۸,۹۸۹تومان $354.8M ۲۰.۴۶ همت $15.60M ۸۹۹.۹ میلیارد ت 1.81%6.62%green-metaverse-token-chart
26$0.685526۳۹,۵۱۹تومان $334.4M ۱۹.۲۸ همت $14.02M ۸۰۸.۳ میلیارد ت 2.3%8.52%superfarm-chart
27$0.017680۱,۰۱۹تومان $330.7M ۱۹.۰۷ همت $14.85M ۸۵۶.۲ میلیارد ت 1.35%9.25%zilliqa-chart
28$0.032193۱,۸۵۵تومان $321.9M ۱۸.۵۷ همت $25.78M ۱.۴۸۷ همت 0.34%14.57%ankr-chart
29$0.405644۲۳,۳۸۴تومان $296.8M ۱۷.۱۲ همت $17.54M ۱.۰۱۲ همت 1.17%5.85%aelf-chart
30$0.200674۱۱,۵۶۸تومان $300.0M ۱۷.۳۰ همت $23.94M ۱.۳۸۱ همت 0.43%8.28%basic-attention-token-chart
31$2.44۱۴۰,۷۷۵تومان $244.2M ۱۴.۰۸ همت $25.72M ۱.۴۸۴ همت 1.94%8.64%mask-network-chart
32$0.261467۱۵,۰۷۳تومان $217.6M ۱۲.۵۵ همت $8.605M ۴۹۶.۲ میلیارد ت 1.02%10.04%chromia-chart
33$0.015155۸۷۳تومان $213.2M ۱۲.۲۹ همت $4.080M ۲۳۵.۳ میلیارد ت 2.28%10.73%harmony-chart
34$1.42۸۲,۰۱۷تومان $205.6M ۱۱.۸۶ همت $30.88M ۱.۷۸۱ همت 4.56%29.85%band-protocol-chart
35$5,870.97۳۳۸,۴۵۵,۵۸۹تومان $195.5M ۱۱.۲۷ همت $11.03M ۶۳۵.۹ میلیارد ت 1.4%0.44%yearn-finance-chart
36$0.000000001۰.۰۰۰۰۷تومان $194.7M ۱۱.۲۳ همت $6.579M ۳۷۹.۴ میلیارد ت 1.23%4.58%baby-doge-coin-chart
37$0.729029۴۲,۰۲۷تومان $190.4M ۱۰.۹۸ همت $21.07M ۱.۲۱۵ همت 2.81%3.47%sushiswap-chart
38$0.212595۱۲,۲۵۵تومان $192.5M ۱۱.۱۰ همت $15.56M ۸۹۷.۳ میلیارد ت 1.94%13.51%ontology-chart
39$0.107103۶,۱۷۴تومان $168.4M ۹.۷۱۴ همت $7.571M ۴۳۶.۶ میلیارد ت 2.12%26.34%coti-chart
40$0.264283۱۵,۲۳۵تومان $161.5M ۹.۳۱۵ همت $6.617M ۳۸۱.۶ میلیارد ت 0.86%11.04%sxp-chart
41$0.005222۳۰۱تومان $139.9M ۸.۰۶۸ همت $506.5K ۲۹.۲۱ میلیارد ت 0.71%3.45%insure-chart
42$0.169160۹,۷۵۱تومان $139.3M ۸.۰۳۳ همت $8.574M ۴۹۴.۵ میلیارد ت 0.7%14.49%cartesi-chart
43$0.170930۹,۸۵۳تومان $135.4M ۷.۸۱۰ همت $14.52M ۸۳۷.۳ میلیارد ت 0.33%6.04%coin98-chart
44$7.13۴۱۱,۳۸۶تومان $130.2M ۷.۵۱۱ همت $1.746M ۱۰۰.۷ میلیارد ت 2.44%7.21%prom-chart
45$7.50۴۳۲,۶۹۸تومان $120.7M ۶.۹۵۹ همت $2.995M ۱۷۲.۷ میلیارد ت 0.84%21.52%venus-chart
46$0.296437۱۷,۰۸۹تومان $119.1M ۶.۸۶۷ همت $9.374M ۵۴۰.۶ میلیارد ت 1.25%-2.04%gomining-token-chart
47$0.999935۵۷,۶۴۵تومان $117.4M ۶.۷۷۰ همت $594.7K ۳۴.۲۹ میلیارد ت 0.02%0.04%paxos-standard-chart
48$0.014995۸۶۴تومان $116.1M ۶.۶۹۷ همت $2.334M ۱۳۴.۶ میلیارد ت 1.19%11.09%celer-network-chart
49$4.65۲۶۸,۴۰۴تومان $112.4M ۶.۴۸۱ همت $18.49M ۱.۰۶۶ همت 1.14%8.73%cyberconnect-chart
50$0.019851۱,۱۴۴تومان $110.8M ۶.۳۸۸ همت $7.648M ۴۴۱.۱ میلیارد ت 3.54%21.49%terrausd-chart