همین الان دانلود کنید!

#ارز دیجیتالقیمتقیمت ریالیحجم بازارمعاملات روزانهروزانههفتگینمودار هفتگیامکانات
1$3,510.61۲۰۲,۱۹۰,۵۲۶تومان $422.1B ۲۴.۳۲ هزار همت $10.17B ۵۸۵.۸ همت 0.31%9.88%ethereum-chart
2$0.000017۱تومان $10.57B ۶۰۹.۳ همت $309.6M ۱۷.۸۴ همت 0.87%3.88%shiba-inu-chart
3$1.00۵۷,۵۹۷تومان $5.348B ۳۰۸.۲ همت $73.65M ۴.۲۴۴ همت 0.003%0.005%multi-collateral-dai-chart
4$0.880802۵۰,۷۲۸تومان $2.877B ۱۶۵.۸ همت $110.2M ۶.۳۴۸ همت 1.25%22.44%mantle-chart
5$7.05۴۰۶,۴۴۶تومان $2.770B ۱۵۹.۶ همت $86.16M ۴.۹۶۵ همت 3.23%15.15%render-chart
6$0.786380۴۵,۲۹۰تومان $2.626B ۱۵۱.۳ همت $147.4M ۸.۴۹۲ همت 1.28%9.98%arbitrum-chart
7$1.00۵۷,۶۲۳تومان $1.990B ۱۱۴.۷ همت $2.357B ۱۳۵.۸ همت 0.07%0.04%first-digital-usd-chart
8$1.07۶۲,۱۸۱تومان $1.500B ۸۶.۴۶ همت $88.21M ۵.۰۸۳ همت 1.88%9.42%ondo-finance-chart
9$0.029669۱,۷۰۸تومان $1.463B ۸۴.۲۸ همت $72.63M ۴.۱۸۵ همت 0.82%19.61%jasmy-chart
10$0.019144۱,۱۰۲تومان $947.0M ۵۴.۵۷ همت $10.67M ۶۱۴.۹ میلیارد ت 2.81%24.63%onbeam-chart
11$0.600219۳۴,۵۶۹تومان $876.4M ۵۰.۵۰ همت $43.94M ۲.۵۳۲ همت 0.32%5.75%starknet-token-chart
12$0.344328۱۹,۸۳۱تومان $786.5M ۴۵.۳۲ همت $50.56M ۲.۹۱۳ همت 0.68%8.58%the-sandbox-chart
13$2.50۱۴۴,۲۶۷تومان $708.2M ۴۰.۸۱ همت $199.7M ۱۱.۵۱ همت 5.29%36.64%worldcoin-org-chart
14$0.336491۱۹,۳۷۹تومان $605.7M ۳۴.۹۰ همت $39.64M ۲.۲۸۴ همت 1.1%19.31%wormhole-chart
15$0.750904۴۳,۲۴۷تومان $545.6M ۳۱.۴۴ همت $27.33M ۱.۵۷۵ همت 4.73%8.11%axelar-chart
16$0.541237۳۱,۱۷۲تومان $458.8M ۲۶.۴۴ همت $35.89M ۲.۰۶۸ همت 1.3%14.34%aevo-chart
17$9.14۵۲۶,۷۸۲تومان $395.0M ۲۲.۷۶ همت $10.70M ۶۱۶.۷ میلیارد ت 2.63%13.62%aragon-chart
18$0.817671۴۷,۰۹۲تومان $378.2M ۲۱.۷۹ همت $3.826M ۲۲۰.۵ میلیارد ت 0.66%5.78%safepal-chart
19$1.01۵۸,۴۷۷تومان $376.5M ۲۱.۶۹ همت $19.68M ۱.۱۳۴ همت 0.81%19.62%manta-network-chart
20$0.018272۱,۰۵۲تومان $330.0M ۱۹.۰۲ همت $102.3M ۵.۸۹۶ همت 0.2%11.10%blast-chart
21$0.199254۱۱,۴۷۵تومان $329.5M ۱۸.۹۹ همت $15.12M ۸۷۱.۱ میلیارد ت 2.38%16.18%enjin-coin-chart
22$1.59۹۱,۶۵۱تومان $325.6M ۱۸.۷۶ همت $36.10M ۲.۰۸۰ همت 0.11%14.24%arkham-chart
23$0.661838۳۸,۱۱۷تومان $269.3M ۱۵.۵۲ همت $3.444M ۱۹۸.۵ میلیارد ت 0.09%-1.22%origintrail-chart
24$0.514972۲۹,۶۵۹تومان $255.6M ۱۴.۷۳ همت $6.948M ۴۰۰.۴ میلیارد ت 1.32%2.68%centrifuge-chart
25$2.46۱۴۲,۱۶۷تومان $246.8M ۱۴.۲۲ همت $22.90M ۱.۳۲۰ همت 0.51%10.09%mask-network-chart
26$2.19۱۲۶,۴۵۲تومان $1.036B ۵۹.۷۰ همت $847.9K ۴۸.۸۶ میلیارد ت 0.99%-7.14%fellaz-chart
27$2.91۱۶۸,۰۷۱تومان $337.8M ۱۹.۴۶ همت $1.770M ۱۰۲.۰ میلیارد ت 4.2%23.16%pepecoin-chart
28$0.167400۹,۶۴۱تومان $228.8M ۱۳.۱۸ همت $15.16M ۸۷۳.۷ میلیارد ت 1.46%12.27%loopring-chart
29$0.238241۱۳,۷۲۱تومان $224.6M ۱۲.۹۴ همت $1.862M ۱۰۷.۳ میلیارد ت 2.57%72.19%destra-network-chart
30$0.259131۱۴,۹۲۴تومان $215.7M ۱۲.۴۳ همت $7.247M ۴۱۷.۶ میلیارد ت 2.29%8.87%chromia-chart
31$0.165877۹,۵۵۳تومان $167.4M ۹.۶۴۵ همت $6.439M ۳۷۱.۰ میلیارد ت 0.67%12.62%icon-chart
32$0.138813۷,۹۹۴تومان $160.3M ۹.۲۳۸ همت $23.71M ۱.۳۶۶ همت 2.33%7.87%truefi-token-chart
33$0.196797۱۱,۳۳۴تومان $151.9M ۸.۷۵۰ همت $7.674M ۴۴۲.۲ میلیارد ت 3.23%17.63%delysium-chart
34$0.019168۱,۱۰۴تومان $155.0M ۸.۹۳۳ همت $1.858M ۱۰۷.۱ میلیارد ت 0.15%6.44%marlin-chart
35$0.000144۸تومان $144.6M ۸.۳۳۰ همت $4.960M ۲۸۵.۸ میلیارد ت 8.37%61.78%boysclubandy-chart
36$2.02۱۱۶,۴۷۳تومان $146.4M ۸.۴۳۵ همت $5.056M ۲۹۱.۳ میلیارد ت 0.27%9.47%rlc-chart
37$0.164983۹,۵۰۲تومان $135.8M ۷.۸۲۸ همت $4.460M ۲۵۷.۰ میلیارد ت 0.99%11.21%cartesi-chart
38$1.94۱۱۱,۷۵۵تومان $129.0M ۷.۴۳۵ همت $27.84M ۱.۶۰۴ همت 3.96%31.18%highstreet-chart
39$0.011949۶۸۸تومان $119.5M ۶.۸۸۵ همت $5.947M ۳۴۲.۷ میلیارد ت 6.08%-14.74%lollybomb-meme-coin-chart
40$7.50۴۳۲,۲۴۳تومان $120.7M ۶.۹۵۳ همت $1.938M ۱۱۱.۷ میلیارد ت 1.7%20.91%venus-chart
41$0.006408۳۶۹تومان $119.0M ۶.۸۵۶ همت $6.625M ۳۸۱.۷ میلیارد ت 0.35%11.43%iq-chart
42$0.297361۱۷,۱۲۶تومان $119.4M ۶.۸۸۲ همت $9.185M ۵۲۹.۳ میلیارد ت 0.71%-1.92%gomining-token-chart
43$13.68۷۸۸,۴۰۶تومان $116.2M ۶.۶۹۳ همت $25.11M ۱.۴۴۷ همت 0.44%12.20%omni-network-chart
44$0.015103۸۶۹تومان $117.0M ۶.۷۳۹ همت $2.120M ۱۲۲.۲ میلیارد ت 0.02%11.30%celer-network-chart
45$4.71۲۷۱,۳۴۱تومان $113.7M ۶.۵۵۲ همت $17.52M ۱.۰۱۰ همت 0.82%10.16%cyberconnect-chart
46$2.31۱۳۳,۴۴۰تومان $109.7M ۶.۳۲۰ همت $61.89M ۳.۵۶۶ همت 0.3%6.95%apex-token-chart
47$0.004170۲۴۰تومان $104.7M ۶.۰۳۳ همت $5.330M ۳۰۷.۱ میلیارد ت 0.39%9.26%mvl-chart
48$2.57۱۴۸,۱۳۳تومان $99.08M ۵.۷۰۹ همت $12.73M ۷۳۳.۴ میلیارد ت 3.82%46.02%heroes-of-mavia-chart
49$0.134794۷,۷۶۳تومان $99.43M ۵.۷۲۹ همت $4.471M ۲۵۷.۶ میلیارد ت 2.52%5.66%phala-network-chart
50$0.338516۱۹,۴۹۶تومان $103.1M ۵.۹۴۱ همت $8.149M ۴۶۹.۶ میلیارد ت 2.47%123.11%gods-unchained-chart