تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت BitMEX Token از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۴۰۸.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.178030
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۵۳۰.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.179314
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۰,۶۱۵.۶۳ ت
Jul 09, 2024
$0.178190
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۷۸۶.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.194615
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۸۴۸.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.191427
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۸۲۳.۲۱ ت
Jul 03, 2024
$0.207986
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۵۲۶.۴۴ ت
Jul 01, 2024
$0.202086
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۱۹۰.۵۳ ت
Jun 29, 2024
$0.198995
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۰۱۴.۶۶ ت
Jun 27, 2024
$0.197220
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱,۹۴۶.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.195013
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲,۹۳۰.۲۹ ت
Jun 23, 2024
$0.218290
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۱۵۶.۱۵ ت
Jun 21, 2024
$0.221349
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۱۲۰.۰۳ ت
Jun 19, 2024
$0.221539
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۱۰۵.۹۱ ت
Jun 17, 2024
$0.223320
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۱۳.۴۴ ت
Jun 15, 2024
$0.204696
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۱۶۴.۶۶ ت
Jun 13, 2024
$0.206269
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۰۹۸.۶۸ ت
Jun 11, 2024
$0.203933
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲,۵۶۶.۱۴ ت
Jun 09, 2024
$0.212655
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۷۲۵.۰۳ ت
Jun 07, 2024
$0.233693
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۵۹۶.۴۷ ت
Jun 05, 2024
$0.232922
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۷۸۵.۷۹ ت
Jun 03, 2024
$0.233059
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۳۱۱.۳۹ ت
Jun 01, 2024
$0.243023
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۴۷۰.۱۶ ت
May 30, 2024
$0.247173
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۳۸۹.۲۷ ت
May 28, 2024
$0.249268
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۳۱۵.۶۱ ت
May 26, 2024
$0.250144
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۵۲۲.۵۴ ت
May 24, 2024
$0.249453
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۴,۲۵۸.۶۶ ت
May 22, 2024
$0.249978
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۸۲۲.۰۳ ت
May 20, 2024
$0.249546
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۴۱۳.۲۷ ت
May 18, 2024
$0.247603
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۷۳۱.۰۱ ت
May 16, 2024
$0.250751
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۶۲۴.۸۹ ت
May 14, 2024
$0.246914
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۶۰۴.۴۱ ت
May 12, 2024
$0.240133
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۸۵۴.۹۹ ت
May 10, 2024
$0.242744
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۵۵۱.۷۱ ت
May 08, 2024
$0.252817
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۳۳۰.۰۰ ت
May 06, 2024
$0.252175
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵,۳۰۰.۹۶ ت
May 04, 2024
$0.247979
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴,۹۵۰.۰۵ ت
May 02, 2024
$0.241972
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۳۱۱.۷۲ ت
Apr 30, 2024
$0.265020
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۳۸۰.۷۱ ت
Apr 28, 2024
$0.266257
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۶۹۵.۹۳ ت
Apr 26, 2024
$0.277727
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۴۶۱.۴۵ ت
Apr 24, 2024
$0.269095
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۱۵۱.۳۸ ت
Apr 22, 2024
$0.262757
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶,۸۶۱.۵۷ ت
Apr 20, 2024
$0.253479
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۵۹۷.۸۷ ت
Apr 18, 2024
$0.262335
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۰۸۷.۷۶ ت
Apr 16, 2024
$0.267742
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۵۰۸.۳۷ ت
Apr 14, 2024
$0.251759
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۳۷۱.۲۵ ت
Apr 12, 2024
$0.281116
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۱۰۳.۱۸ ت
Apr 10, 2024
$0.278787
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۱۶۷.۹۸ ت
Apr 08, 2024
$0.284370
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸,۶۷۱.۷۶ ت
Apr 06, 2024
$0.287751