تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Archethic از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۲۸.۷۸ ت
Jul 15, 2024
$0.015876
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۵۸.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.014626
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۵۱.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.014052
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۳.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.017414
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۳۷.۶۷ ت
Jun 29, 2024
$0.016938
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۰۶.۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.016428
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۰۷۶.۴۷ ت
Jun 21, 2024
$0.018111
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۷۲.۸۲ ت
Jun 17, 2024
$0.018280
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۹.۸۰ ت
Jun 13, 2024
$0.017461
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۹۳.۹۰ ت
Jun 09, 2024
$0.018512
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۲۳.۲۹ ت
Jun 05, 2024
$0.019243
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۹.۶۸ ت
Jun 01, 2024
$0.018843
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۶۱۲.۶۶ ت
May 28, 2024
$0.027936
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۷۷۲.۰۸ ت
May 24, 2024
$0.030439
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۲۷.۳۳ ت
May 20, 2024
$0.027398
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۲۵۰.۱۰ ت
May 16, 2024
$0.038301
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۹۶۸.۱۶ ت
May 12, 2024
$0.032361
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۶۹.۲۷ ت
May 08, 2024
$0.035265
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۴۷۰.۵۰ ت
May 04, 2024
$0.040038
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۰۱۶.۳۰ ت
Apr 30, 2024
$0.049006
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۷۶.۷۱ ت
Apr 26, 2024
$0.049856
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۳۴.۸۷ ت
Apr 22, 2024
$0.054153
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۷۱۲.۸۷ ت
Apr 18, 2024
$0.040441
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۳۵.۵۸ ت
Apr 14, 2024
$0.045087
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۶۸۲.۷۵ ت
Apr 10, 2024
$0.041314
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۵۴۶.۸۶ ت
Apr 06, 2024
$0.039249
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۰۸.۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.036602
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۴۰۴.۷۱ ت
Mar 29, 2024
$0.038912
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲,۱۹۷.۷۹ ت
Mar 25, 2024
$0.035601
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲,۳۷۸.۴۹ ت
Mar 21, 2024
$0.038800
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۲۵.۸۰ ت
Mar 17, 2024
$0.038905
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۵۵.۱۰ ت
Mar 13, 2024
$0.039451
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۱۰.۶۴ ت
Mar 09, 2024
$0.043680
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲,۴۴۳.۰۶ ت
Mar 05, 2024
$0.040502
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲,۲۶۹.۶۸ ت
Mar 01, 2024
$0.038339
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۱۹۸.۵۴ ت
Feb 26, 2024
$0.038337
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۰۰.۱۱ ت
Feb 22, 2024
$0.040372
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۱۸۶.۵۹ ت
Feb 18, 2024
$0.039047
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۲۸۹.۸۷ ت
Feb 14, 2024
$0.041517
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۴۰.۶۴ ت
Feb 10, 2024
$0.042662
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۵۰.۸۸ ت
Feb 06, 2024
$0.044287
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۸۵۱.۹۸ ت
Feb 02, 2024
$0.048963
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۰۰.۵۰ ت
Jan 29, 2024
$0.045698
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۶۳.۸۶ ت
Jan 25, 2024
$0.047978
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۶۵۸.۹۵ ت
Jan 21, 2024
$0.049414
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۵۶۴.۶۴ ت
Jan 17, 2024
$0.048027
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۵۷۵.۳۹ ت
Jan 13, 2024
$0.049085
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۵۶۱.۹۰ ت
Jan 09, 2024
$0.049795
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲,۶۳۹.۱۷ ت
Jan 05, 2024
$0.051184
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۸۳۶.۷۰ ت
Jan 01, 2024
$0.055413