محمد حسین ادیب

محمد حسین ادیب

لیست مطالب محمد حسین ادیب - یونانی ها ملتی به شدت ولخرج هستند و آلمانی ها ملتی به شدت حسابگر ، یونان در دهه گذشته ۲۳۰ میلیارد دلار وام خارجی گرفت و با وام خارجی به ولخرجی ادامه داد اما ۷۰...