تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Zuzalu Inu از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۸۱ ت
Jul 20, 2024
$0.001687
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۰۶ ت
Jul 20, 2024
$0.001697
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۰۷ ت
Jul 19, 2024
$0.001625
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۲۲ ت
Jul 19, 2024
$0.001507
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۵۴ ت
Jul 18, 2024
$0.001462
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.001462
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۶۲ ت
Jul 17, 2024
$0.001497
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۶۸ ت
Jul 17, 2024
$0.001528
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۱۹ ت
Jul 16, 2024
$0.001520
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۰۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001519
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۲۱ ت
Jul 15, 2024
$0.001478
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۶۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001394
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۱۵ ت
Jul 14, 2024
$0.001423
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۲۰ ت
Jul 14, 2024
$0.001414
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۴۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001402
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.001383
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۷۷ ت
Jul 12, 2024
$0.001373
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۶۱ ت
Jul 12, 2024
$0.001473
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.001476
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.001513
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.001510
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$0.001503
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$0.002001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.001485
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۳۴ ت
Jul 08, 2024
$0.001211
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$0.001179
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۶۵ ت
Jul 07, 2024
$0.001225
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001262
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۸۲ ت
Jul 06, 2024
$0.001249
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۶۷ ت
Jul 06, 2024
$0.001217
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۶۹ ت
Jul 05, 2024
$0.001205
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۴۹ ت
Jul 05, 2024
$0.001316
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۲۷ ت
Jul 04, 2024
$0.001445
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۹۵ ت
Jul 04, 2024
$0.001489
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۰۲ ت
Jul 03, 2024
$0.001525
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۹۱ ت
Jul 03, 2024
$0.001571
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۶۲ ت
Jul 02, 2024
$0.001577
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۲۰ ت
Jul 02, 2024
$0.001582
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۷۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001594
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.001598
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۱۳ ت
Jun 30, 2024
$0.001576
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۶۰ ت
Jun 30, 2024
$0.001578
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۶۶ ت
Jun 29, 2024
$0.001589
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۴۷ ت
Jun 29, 2024
$0.001574
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۹۶ ت
Jun 28, 2024
$0.001624
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۰۰.۹۶ ت
Jun 28, 2024
$0.001639
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹۸.۷۳ ت
Jun 27, 2024
$0.001603
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۸۲ ت
Jun 27, 2024
$0.001589
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۳۰ ت
Jun 26, 2024
$0.001593
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۹۹.۳۲ ت
Jun 26, 2024
$0.001646