تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Yield Parrot از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000233
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۳۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000233
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۰۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000229
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳.۸۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000234
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۹۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000235
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۱۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000241
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۳۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000243
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۲۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000257
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۵.۷۰ ت
Jun 07, 2024
$0.000267
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۵۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000245
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۸۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000234
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۸۷ ت
May 29, 2024
$0.000237
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۳.۶۸ ت
May 26, 2024
$0.000239
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۴.۹۵ ت
May 23, 2024
$0.000260
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۷۴ ت
May 20, 2024
$0.000248
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۳۸ ت
May 17, 2024
$0.000245
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۰۵ ت
May 14, 2024
$0.000254
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۴۰ ت
May 11, 2024
$0.000251
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۲۸ ت
May 08, 2024
$0.000248
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۵۵ ت
May 05, 2024
$0.000254
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۲۱ ت
May 02, 2024
$0.000246
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۶۹ ت
Apr 29, 2024
$0.000257
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۰۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000283
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۳۸ ت
Apr 23, 2024
$0.000281
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۴۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000261
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۲۱ ت
Apr 17, 2024
$0.000258
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۵۲ ت
Apr 14, 2024
$0.000266
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۱۳ ت
Apr 11, 2024
$0.000279
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۷.۳۸ ت
Apr 08, 2024
$0.000272
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۰۷ ت
Apr 05, 2024
$0.000309
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۳۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000306
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۱۹ ت
Mar 30, 2024
$0.000325
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۸۹ ت
Mar 27, 2024
$0.000306
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۲۶ ت
Mar 24, 2024
$0.000294
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۰۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000294
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۸۲ ت
Mar 18, 2024
$0.000428
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۷.۱۶ ت
Mar 15, 2024
$0.000452
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳.۳۲ ت
Mar 12, 2024
$0.000391
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۶.۸۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000449
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۸۲ ت
Mar 06, 2024
$0.000366
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۵۳ ت
Mar 03, 2024
$0.000380
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۴۲ ت
Feb 29, 2024
$0.000383
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۶۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000360
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۳۱ ت
Feb 23, 2024
$0.000354
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۴۰ ت
Feb 20, 2024
$0.000326
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۵۸ ت
Feb 17, 2024
$0.000333
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹.۷۰ ت
Feb 14, 2024
$0.000357
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۹.۵۵ ت
Feb 11, 2024
$0.000355
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۷۸ ت
Feb 08, 2024
$0.000338
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۵۷ ت
Feb 05, 2024
$0.000335