تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت YAM V3 از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۶۶.۸۱ ت
Jul 15, 2024
$0.066099
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۸۸۰.۲۶ ت
Jul 11, 2024
$0.066074
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴,۲۵۵.۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.070208
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۴۰.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.076884
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴,۷۰۸.۸۵ ت
Jun 29, 2024
$0.076866
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۰۵۰.۷۳ ت
Jun 25, 2024
$0.082440
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۷۶.۲۰ ت
Jun 21, 2024
$0.076993
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۳۷۸.۳۵ ت
Jun 17, 2024
$0.091645
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۱۹۱.۵۶ ت
Jun 13, 2024
$0.088030
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۴۸.۰۳ ت
Jun 09, 2024
$0.098965
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶,۰۸۷.۹۶ ت
Jun 05, 2024
$0.104293
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۱۱۹.۴۸ ت
Jun 01, 2024
$0.103915
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۵۳۵.۵۰ ت
May 28, 2024
$0.095892
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۳۶۷.۱۵ ت
May 24, 2024
$0.092191
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۹۵.۷۰ ت
May 20, 2024
$0.077373
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۴۹.۹۷ ت
May 16, 2024
$0.079151
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۰۹۹.۹۵ ت
May 12, 2024
$0.083856
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۷۷.۰۱ ت
May 08, 2024
$0.080909
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۴۸۶.۷۴ ت
May 04, 2024
$0.088921
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۸۵۰.۱۸ ت
Apr 30, 2024
$0.095049
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۰۵۹.۵۵ ت
Apr 26, 2024
$0.095101
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۳۸.۱۸ ت
Apr 22, 2024
$0.095568
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶,۴۷۷.۲۹ ت
Apr 18, 2024
$0.096558
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶,۸۴۸.۳۴ ت
Apr 14, 2024
$0.098475
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۸,۰۴۲.۴۶ ت
Apr 10, 2024
$0.123853
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷,۱۹۹.۶۲ ت
Apr 06, 2024
$0.110953
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۵۰.۶۳ ت
Apr 02, 2024
$0.121326
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷,۸۷۱.۲۸ ت
Mar 29, 2024
$0.127370
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۶۰.۰۱ ت
Mar 25, 2024
$0.124083
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۷۳.۴۹ ت
Mar 21, 2024
$0.125177
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۶۱۷.۱۲ ت
Mar 17, 2024
$0.127417
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹,۳۴۱.۰۹ ت
Mar 13, 2024
$0.156477
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹,۵۶۶.۸۲ ت
Mar 09, 2024
$0.160067
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۸,۶۹۰.۴۶ ت
Mar 05, 2024
$0.144073
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۸,۱۹۱.۲۹ ت
Mar 01, 2024
$0.138366
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸,۲۵۲.۸۸ ت
Feb 26, 2024
$0.143910
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸,۰۷۵.۴۵ ت
Feb 22, 2024
$0.141744
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۷,۳۶۹.۳۶ ت
Feb 18, 2024
$0.131600
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۶,۵۳۸.۸۲ ت
Feb 14, 2024
$0.118554
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵,۵۷۸.۱۵ ت
Feb 10, 2024
$0.101671
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵,۶۳۴.۵۷ ت
Feb 06, 2024
$0.101816
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۵,۹۲۱.۳۰ ت
Feb 02, 2024
$0.101658
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۵,۵۲۳.۰۹ ت
Jan 29, 2024
$0.097057
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۵,۲۱۵.۲۴ ت
Jan 25, 2024
$0.093947
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶,۵۵۱.۵۴ ت
Jan 21, 2024
$0.121754
۲۷ دی ۱۴۰۲
۷,۱۴۸.۳۲ ت
Jan 17, 2024
$0.133863
۲۳ دی ۱۴۰۲
۵,۹۸۰.۰۹ ت
Jan 13, 2024
$0.113975
۱۹ دی ۱۴۰۲
۵,۶۰۷.۹۱ ت
Jan 09, 2024
$0.109000
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵,۹۸۸.۶۶ ت
Jan 05, 2024
$0.116143
۱۱ دی ۱۴۰۲
۶,۳۳۶.۲۳ ت
Jan 01, 2024
$0.123773