تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت XRGB از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱,۶۸۹.۲۰ ت
Jul 23, 2024
$0.029101
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۷۰۳.۸۹ ت
Jul 22, 2024
$0.029399
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۷۱۴.۹۹ ت
Jul 22, 2024
$0.029846
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۰۵.۰۹ ت
Jul 21, 2024
$0.029641
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۴.۸۱ ت
Jul 21, 2024
$0.030243
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۲.۰۸ ت
Jul 20, 2024
$0.030014
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۳.۵۷ ت
Jul 20, 2024
$0.030319
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۱.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.029567
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۲۶.۱۶ ت
Jul 19, 2024
$0.029837
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۵.۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.030022
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۱۴.۸۷ ت
Jul 18, 2024
$0.029631
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۴۸.۵۶ ت
Jul 17, 2024
$0.030225
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۷۱.۷۷ ت
Jul 17, 2024
$0.030533
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۹.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$0.030838
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۴۵.۷۷ ت
Jul 16, 2024
$0.031846
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۵۴.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.031806
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۵۰.۴۹ ت
Jul 15, 2024
$0.031632
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۲۲.۱۷ ت
Jul 14, 2024
$0.031204
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۱۸.۸۵ ت
Jul 14, 2024
$0.031303
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۰.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.027720
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۷.۷۹ ت
Jul 13, 2024
$0.027500
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۷۵.۴۲ ت
Jul 12, 2024
$0.026782
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۸۴.۵۲ ت
Jul 12, 2024
$0.026949
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۴.۹۱ ت
Jul 11, 2024
$0.027718
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۵.۱۲ ت
Jul 11, 2024
$0.027332
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۰.۹۶ ت
Jul 10, 2024
$0.027601
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۳۴.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.027716
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۴۲.۶۶ ت
Jul 09, 2024
$0.027726
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۱۸.۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.027175
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۰.۳۲ ت
Jul 08, 2024
$0.027802
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۰۳.۹۳ ت
Jul 08, 2024
$0.026808
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۵۱.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.027479
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۹۱.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.027915
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۱.۰۸ ت
Jul 06, 2024
$0.027370
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۲۰.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.027155
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۶۶۰.۷۸ ت
Jul 05, 2024
$0.026814
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۳۲.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.027986
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۷۸۰.۲۶ ت
Jul 04, 2024
$0.028829
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۴۰.۳۲ ت
Jul 04, 2024
$0.031424
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۴۳.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$0.031538
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۳۴.۲۸ ت
Jul 03, 2024
$0.032995
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۸۷.۶۸ ت
Jul 02, 2024
$0.033734
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۰۶.۶۲ ت
Jul 02, 2024
$0.033948
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۹.۴۳ ت
Jul 01, 2024
$0.034378
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۷۵.۱۹ ت
Jul 01, 2024
$0.035091
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۲.۸۸ ت
Jun 30, 2024
$0.034585
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۲۷.۱۸ ت
Jun 30, 2024
$0.034413
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۳۸.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.034809
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۱۶.۴۶ ت
Jun 29, 2024
$0.034548
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۷.۹۷ ت
Jun 28, 2024
$0.040116

افزودن تراکنش

XRGB

XRGB

  • XRGB
  • IRT
  • USD