تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت X Project از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۵۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000614
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۸۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000619
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۶۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000650
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۷۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000685
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۳۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000677
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۱۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000674
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۵۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000644
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۰۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000598
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۴۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000607
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۹۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000601
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000569
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000562
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۰۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000561
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۶۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000605
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000597
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000612
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۲۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000579
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۹۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000559
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۷۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000585
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۷۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000583
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۸۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000567
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۴۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000575
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۹۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000598
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000615
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000646
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۲۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000657
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۷۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000625
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000541
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۹۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000728
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000758
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۹۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000761
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000805
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۸۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000853
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۶۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000831
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000881
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000835
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۲.۴۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000843
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۴۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000863
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۲۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000866
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۰۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000865
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۲۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000817
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۹.۸۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000809
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۱۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000862
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۷۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000833
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۸۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000758
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۳۷ ت
Jun 26, 2024
$0.000586
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۹۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000590
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۱۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000589
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۰۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000623
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۲۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000631