تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت wstUSDT از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۵۸۳.۱۵ ت
Jul 16, 2024
$1.04
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۹۷۹.۵۷ ت
Jul 15, 2024
$1.04
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۰۷۴.۸۴ ت
Jul 14, 2024
$1.03
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۹۰۲.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$1.04
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۱۲۶.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$1.03
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۸۳۳.۹۷ ت
Jul 11, 2024
$1.03
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۰۹۵.۴۱ ت
Jul 10, 2024
$1.03
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۹۵۵.۹۱ ت
Jul 09, 2024
$1.03
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۰۲۵.۶۱ ت
Jul 08, 2024
$1.03
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۸۳۲.۱۵ ت
Jul 07, 2024
$1.03
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۱۰۲.۰۶ ت
Jul 06, 2024
$1.02
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۲۳۸.۱۷ ت
Jul 05, 2024
$1.03
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۰۴۹.۱۲ ت
Jul 04, 2024
$1.03
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۱۰۶.۵۳ ت
Jul 03, 2024
$1.03
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۱۶۷.۲۳ ت
Jul 02, 2024
$1.03
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۸۸۸.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$1.03
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۰۶۰.۴۷ ت
Jun 30, 2024
$1.03
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۸۴۲.۳۳ ت
Jun 29, 2024
$1.04
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۰۰۸.۵۴ ت
Jun 28, 2024
$1.03
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۲۱۴.۹۴ ت
Jun 27, 2024
$1.03
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۶۲۷.۷۸ ت
Jun 26, 2024
$1.03
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۶۳۲.۹۸ ت
Jun 25, 2024
$1.03
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۹۰۴.۰۵ ت
Jun 24, 2024
$1.04
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۳۱۸.۱۳ ت
Jun 23, 2024
$1.03
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۲۲۸.۶۱ ت
Jun 22, 2024
$1.01
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۷۳۹.۵۰ ت
Jun 21, 2024
$1.03
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۹۹۶.۰۹ ت
Jun 20, 2024
$1.03
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۰۹۷.۴۲ ت
Jun 19, 2024
$1.03
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۰۷۳.۶۸ ت
Jun 18, 2024
$1.03
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۹۷۵.۴۵ ت
Jun 17, 2024
$1.03
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۷۸۱.۸۴ ت
Jun 16, 2024
$1.03
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۳۷۸.۰۷ ت
Jun 15, 2024
$1.03
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۴۹۶.۸۷ ت
Jun 14, 2024
$1.03
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۹۹۵.۲۵ ت
Jun 13, 2024
$1.03
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۲۹۶.۷۱ ت
Jun 12, 2024
$1.03
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۵۸۰.۴۷ ت
Jun 11, 2024
$1.03
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۵۴۳.۳۷ ت
Jun 10, 2024
$1.04
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۱۸۱.۸۰ ت
Jun 09, 2024
$1.03
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۱۷۹.۶۸ ت
Jun 08, 2024
$1.03
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۵۷۲.۰۳ ت
Jun 07, 2024
$1.03
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۷۵۸.۰۵ ت
Jun 06, 2024
$1.03
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۵۸۳.۳۵ ت
Jun 05, 2024
$1.03
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۱۳۱.۷۹ ت
Jun 04, 2024
$1.03
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۴۵۹.۶۵ ت
Jun 03, 2024
$1.03
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۱۹۰.۸۱ ت
Jun 02, 2024
$1.03
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۲۴۶.۴۳ ت
Jun 01, 2024
$1.04
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۱,۴۵۷.۴۶ ت
May 31, 2024
$1.03
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۴۳۶.۹۱ ت
May 30, 2024
$1.03
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۰,۳۴۴.۷۳ ت
May 29, 2024
$1.03
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۹,۶۹۹.۳۱ ت
May 28, 2024
$1.03