تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ون از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000106
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000102
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000100
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000100
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000110
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000107
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000110
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000105
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000108
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000100
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000101
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000095
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000105
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000108
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000107
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۷ ت
Jul 06, 2024
$0.000100
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۹۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000095
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000100
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000106
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000113
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000116
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000129
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000137
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000140
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000138
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000145
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۹ ت
Jun 30, 2024
$0.000136
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000135
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000138
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000122
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000126
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۷۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000126
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000101
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۰ ت
Jun 27, 2024
$0.000105
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000101
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۴ ت
Jun 26, 2024
$0.000103
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000105
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000099
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۵۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000090
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000094
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۲ ت
Jun 23, 2024
$0.000100
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000103
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000106
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000104
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000106
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۴۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000108
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶.۹۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000117
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶.۶۹ ت
Jun 20, 2024
$0.000113
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶.۸۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000116
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶.۸۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000115