تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Veritise از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۱۴.۷۷ ت
Jul 15, 2024
$0.007090
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۱.۶۸ ت
Jul 13, 2024
$0.008409
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۶۲.۶۹ ت
Jul 11, 2024
$0.009581
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷۹.۴۱ ت
Jul 09, 2024
$0.009725
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۹۹.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.009893
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۴۱.۱۶ ت
Jul 05, 2024
$0.010359
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۲۶.۸۰ ت
Jul 03, 2024
$0.010166
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰۹.۲۱ ت
Jul 01, 2024
$0.009828
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۳۵.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$0.010375
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰۳.۸۱ ت
Jun 27, 2024
$0.009911
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۱۲.۴۲ ت
Jun 25, 2024
$0.011629
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۵۸۱.۹۶ ت
Jun 23, 2024
$0.009824
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲۴.۳۵ ت
Jun 21, 2024
$0.008822
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۲۶.۱۶ ت
Jun 19, 2024
$0.010573
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۲.۵۲ ت
Jun 17, 2024
$0.012481
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۳.۳۵ ت
Jun 15, 2024
$0.012899
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۴۱.۸۰ ت
Jun 13, 2024
$0.015969
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۰.۷۵ ت
Jun 11, 2024
$0.016531
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۳.۶۰ ت
Jun 09, 2024
$0.017322
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۹.۰۲ ت
Jun 07, 2024
$0.015476
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۴۴.۱۴ ت
Jun 05, 2024
$0.016174
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۲.۴۴ ت
Jun 03, 2024
$0.016608
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۸۰.۰۱ ت
Jun 01, 2024
$0.016641
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۹۷.۱۸ ت
May 30, 2024
$0.022158
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۹۱.۹۰ ت
May 28, 2024
$0.018915
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۷.۹۵ ت
May 26, 2024
$0.017612
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۲.۲۲ ت
May 24, 2024
$0.015497
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۸۶.۴۸ ت
May 22, 2024
$0.019047
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۲۶.۱۷ ت
May 20, 2024
$0.018960
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۸۸.۵۵ ت
May 18, 2024
$0.018700
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۷۶.۴۵ ت
May 16, 2024
$0.020025
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۵۴.۰۰ ت
May 14, 2024
$0.021171
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۸۳.۴۸ ت
May 12, 2024
$0.021103
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۲۹.۶۳ ت
May 10, 2024
$0.023361
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۰۶.۴۴ ت
May 08, 2024
$0.026115
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۷۳.۰۱ ت
May 06, 2024
$0.022575
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۶۱۰.۰۶ ت
May 04, 2024
$0.026093
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۵۴.۹۲ ت
May 02, 2024
$0.028404
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۷۲.۰۶ ت
Apr 30, 2024
$0.043413
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۶۹۱.۶۳ ت
Apr 28, 2024
$0.043750
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۱۱.۳۰ ت
Apr 26, 2024
$0.044121
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۷۵.۶۷ ت
Apr 24, 2024
$0.042775
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۳۲.۴۹ ت
Apr 22, 2024
$0.041861
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۸۸.۵۳ ت
Apr 20, 2024
$0.041919
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۰۸.۷۰ ت
Apr 18, 2024
$0.041870
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۲,۹۴۵.۷۰ ت
Apr 16, 2024
$0.043603
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۰۳۸.۴۵ ت
Apr 14, 2024
$0.043691
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۶۹.۹۷ ت
Apr 12, 2024
$0.048506
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳,۲۵۱.۰۷ ت
Apr 10, 2024
$0.050066
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۱۷۶.۸۲ ت
Apr 08, 2024
$0.049724