تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت UNION Protocol Governance Token از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۶۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000251
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$0.000247
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000248
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۰۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000275
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۹۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000260
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۵۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000270
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۴ ت
Jun 21, 2024
$0.000293
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۳۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000295
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۳۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000293
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۶.۸۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000285
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۴۰ ت
Jun 05, 2024
$0.000315
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۰۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000306
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۸.۴۱ ت
May 28, 2024
$0.000319
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۹۰ ت
May 24, 2024
$0.000307
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۹۳ ت
May 20, 2024
$0.000268
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵.۷۴ ت
May 16, 2024
$0.000267
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۱۸ ت
May 12, 2024
$0.000266
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۷۸ ت
May 08, 2024
$0.000272
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۸۵ ت
May 04, 2024
$0.000273
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۸۹ ت
Apr 30, 2024
$0.000274
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۷۴ ت
Apr 26, 2024
$0.000294
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۷۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000286
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۷۷ ت
Apr 18, 2024
$0.000279
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۴۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000294
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۲۹ ت
Apr 10, 2024
$0.000327
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۰۴ ت
Apr 06, 2024
$0.000308
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۴۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000324
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۲۰ ت
Mar 29, 2024
$0.000310
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۸۴ ت
Mar 25, 2024
$0.000337
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۸۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000340
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۶۴ ت
Mar 17, 2024
$0.000345
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۰۱ ت
Mar 13, 2024
$0.000352
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۲.۱۷ ت
Mar 09, 2024
$0.000371
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۴۱ ت
Mar 05, 2024
$0.000354
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۸۹ ت
Mar 01, 2024
$0.000336
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۳۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000320
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۳۱ ت
Feb 22, 2024
$0.000321
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۹.۴۷ ت
Feb 18, 2024
$0.000347
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۶۸ ت
Feb 14, 2024
$0.000338
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۵۴ ت
Feb 10, 2024
$0.000337
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۳۳ ت
Feb 06, 2024
$0.000331
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۹.۵۸ ت
Feb 02, 2024
$0.000336
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۹۶ ت
Jan 29, 2024
$0.000333
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۶.۹۷ ت
Jan 25, 2024
$0.000305
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۸۶ ت
Jan 21, 2024
$0.000350
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۸.۸۴ ت
Jan 17, 2024
$0.000352
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۹.۵۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000371
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۹.۱۲ ت
Jan 09, 2024
$0.000371
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۹.۶۳ ت
Jan 05, 2024
$0.000380
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۰.۶۷ ت
Jan 01, 2024
$0.000403