تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Autobahn Network از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

1.4%
$0.003035
۱۷۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۰۷۹ تومان
معاملات روزانه $9
ارزش بازار $203,615
سکه در گردش 67,070,792 TXL
ارزش بازار رقیق شده $1,821,496
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵.۵۱ ت
Jul 11, 2024
$0.002988
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹۴.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.003214
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱۹.۲۰ ت
Jul 03, 2024
$0.003555
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۲۷.۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.003705
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۳.۸۵ ت
Jun 25, 2024
$0.003653
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۵۷ ت
Jun 21, 2024
$0.003744
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۹.۸۲ ت
Jun 17, 2024
$0.004256
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۰.۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.004593
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۶.۷۷ ت
Jun 09, 2024
$0.005191
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰۲.۳۲ ت
Jun 05, 2024
$0.005179
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۷.۲۷ ت
Jun 01, 2024
$0.004538
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷۰.۱۱ ت
May 28, 2024
$0.004679
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۱.۸۹ ت
May 24, 2024
$0.004842
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۷.۶۴ ت
May 20, 2024
$0.004506
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۸.۲۳ ت
May 16, 2024
$0.004565
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۳.۰۹ ت
May 12, 2024
$0.004654
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸۶.۴۳ ت
May 08, 2024
$0.004656
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۷.۴۷ ت
May 04, 2024
$0.004496
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۸.۶۷ ت
Apr 30, 2024
$0.004527
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۳.۹۸ ت
Apr 26, 2024
$0.004613
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹۹.۲۰ ت
Apr 22, 2024
$0.004583
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۷.۲۸ ت
Apr 18, 2024
$0.004133
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۵.۱۴ ت
Apr 14, 2024
$0.004243
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۲۰.۲۷ ت
Apr 10, 2024
$0.004932
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۳.۵۶ ت
Apr 06, 2024
$0.005140
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۰۱.۳۷ ت
Apr 02, 2024
$0.004779
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱۶.۹۹ ت
Mar 29, 2024
$0.005129
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۵.۳۴ ت
Mar 25, 2024
$0.004784
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۳۲.۰۳ ت
Mar 21, 2024
$0.005416
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۱.۴۴ ت
Mar 17, 2024
$0.005544
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۰.۷۶ ت
Mar 13, 2024
$0.005708
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۸۲.۹۵ ت
Mar 09, 2024
$0.006407
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۰.۶۶ ت
Mar 05, 2024
$0.005481
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۸.۴۶ ت
Mar 01, 2024
$0.004365
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۹.۴۴ ت
Feb 26, 2024
$0.005047
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۳.۵۲ ت
Feb 22, 2024
$0.004274
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۷۹.۷۱ ت
Feb 18, 2024
$0.004995
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۸.۶۸ ت
Feb 14, 2024
$0.001789
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۴۳.۶۶ ت
Feb 10, 2024
$0.006263
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۰۸.۱۰ ت
Feb 06, 2024
$0.005567
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۳۵.۰۶ ت
Feb 02, 2024
$0.007469
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۴۸.۲۳ ت
Jan 29, 2024
$0.006119
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۹۷.۹۴ ت
Jan 25, 2024
$0.005366
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۸۸.۰۳ ت
Jan 21, 2024
$0.003494
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۴۷.۷۰ ت
Jan 17, 2024
$0.004638
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۱۵.۰۷ ت
Jan 13, 2024
$0.006005
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۱۱.۶۳ ت
Jan 09, 2024
$0.006057
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴۰۸.۸۲ ت
Jan 05, 2024
$0.007928
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۹۸.۴۴ ت
Jan 01, 2024
$0.007783
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲۴۷.۰۵ ت
Dec 28, 2023
$0.004882