تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Thrupenny از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۶۸.۰۴ ت
Jul 15, 2024
$0.033641
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۹۷.۱۸ ت
Jul 13, 2024
$0.034160
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۰.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$0.025386
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۲۱.۷۸ ت
Jul 09, 2024
$0.025544
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۰۷.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.023219
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۹۷.۸۲ ت
Jul 05, 2024
$0.024200
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۹۶.۱۸ ت
Jul 03, 2024
$0.030755
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۹۲۵.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.031057
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۴۷.۴۴ ت
Jun 29, 2024
$0.033422
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۳۳.۰۰ ت
Jun 27, 2024
$0.033371
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۰۹.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$0.036071
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۹۷.۴۷ ت
Jun 23, 2024
$0.037097
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۷۲.۵۵ ت
Jun 21, 2024
$0.044965
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۹۹.۶۰ ت
Jun 19, 2024
$0.045584
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۴۸.۱۱ ت
Jun 17, 2024
$0.057050
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۵۱.۰۴ ت
Jun 15, 2024
$0.054937
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۴۲۳.۶۴ ت
Jun 13, 2024
$0.075009
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۶,۱۱۷.۱۷ ت
Jun 11, 2024
$0.103110
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۶,۹۰۰.۶۴ ت
Jun 09, 2024
$0.116778
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۱۹۰.۱۷ ت
Jun 07, 2024
$0.088365
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵,۳۷۰.۸۸ ت
Jun 05, 2024
$0.092008
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۸۶.۷۳ ت
Jun 03, 2024
$0.099519
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷,۳۰۹.۸۹ ت
Jun 01, 2024
$0.124130
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۸۳۴.۹۴ ت
May 30, 2024
$0.133833
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷,۱۷۷.۵۲ ت
May 28, 2024
$0.124337
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷,۴۱۵.۳۱ ت
May 26, 2024
$0.129571
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸,۸۹۶.۳۷ ت
May 24, 2024
$0.152812
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۹,۹۵۰.۷۱ ت
May 22, 2024
$0.174453
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲,۰۷۱.۵۱ ت
May 20, 2024
$0.203237
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۵۴۶.۲۷ ت
May 18, 2024
$0.181173
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۸۱۱.۵۰ ت
May 16, 2024
$0.201055
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹,۷۰۱.۶۵ ت
May 14, 2024
$0.163794
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۵۴۷.۸۹ ت
May 12, 2024
$0.173433
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰,۷۸۱.۱۷ ت
May 10, 2024
$0.176174
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۰۹.۳۰ ت
May 08, 2024
$0.180599
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۳۴.۴۷ ت
May 06, 2024
$0.183074
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۷۹.۳۱ ت
May 04, 2024
$0.181179
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۶۱.۱۹ ت
May 02, 2024
$0.180648
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۵۶۷.۶۹ ت
Apr 30, 2024
$0.187942
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۵۳۴.۸۳ ت
Apr 28, 2024
$0.187491
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۴۶۷.۳۲ ت
Apr 26, 2024
$0.179972
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۹۸۴.۶۶ ت
Apr 24, 2024
$0.184693
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۰۴۲.۵۳ ت
Apr 22, 2024
$0.169170
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱,۱۳۶.۹۳ ت
Apr 20, 2024
$0.167419
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۳۹۶.۹۴ ت
Apr 18, 2024
$0.169896
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۱,۸۱۷.۸۲ ت
Apr 16, 2024
$0.174932
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۴۰۷.۶۶ ت
Apr 14, 2024
$0.178414
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۳۰۲.۸۱ ت
Apr 12, 2024
$0.188257
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۲,۶۵۱.۴۶ ت
Apr 10, 2024
$0.194831
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۳,۸۰۰.۹۸ ت
Apr 08, 2024
$0.216016