تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت The Dons از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000079
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000060
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000070
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000075
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000079
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۹۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000080
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000087
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000062
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000078
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000065
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000069
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000070
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000073
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۹۹ ت
Jun 17, 2024
$0.000085
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۵.۱۳ ت
Jun 15, 2024
$0.000086
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۶۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000079
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۵.۲۳ ت
Jun 11, 2024
$0.000088
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۵.۵۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000093
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵.۷۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000098
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴.۸۹ ت
Jun 05, 2024
$0.000083
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵.۱۲ ت
Jun 03, 2024
$0.000086
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۸۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000081
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۵.۲۳ ت
May 30, 2024
$0.000089
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۸۹ ت
May 28, 2024
$0.000084
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴.۹۴ ت
May 26, 2024
$0.000086
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
May 24, 2024
$0.000083
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۵.۱۳ ت
May 22, 2024
$0.000090
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۲۰ ت
May 20, 2024
$0.000087
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۱۲ ت
May 18, 2024
$0.000088
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۷۷ ت
May 16, 2024
$0.000098
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۷۳ ت
May 14, 2024
$0.000096
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۹۹ ت
May 12, 2024
$0.000115
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۳۱ ت
May 10, 2024
$0.000119
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۱۷ ت
May 08, 2024
$0.000100
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۱۰ ت
May 06, 2024
$0.000100
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۱۴ ت
May 04, 2024
$0.000099
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۵۷ ت
May 02, 2024
$0.000106
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۷۶ ت
Apr 30, 2024
$0.000109
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۹۳ ت
Apr 28, 2024
$0.000112
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۳۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000114
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۶۱ ت
Apr 24, 2024
$0.000117
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۸۴ ت
Apr 22, 2024
$0.000120
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۱۶ ت
Apr 20, 2024
$0.000122
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۸.۱۵ ت
Apr 18, 2024
$0.000121
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Apr 16, 2024
$0.000119
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹.۵۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000137
۲۴ فروردین ۱۴۰۳
۷.۷۳ ت
Apr 12, 2024
$0.000118
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۷.۸۲ ت
Apr 10, 2024
$0.000120
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸.۳۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000130
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹.۰۲ ت
Apr 06, 2024
$0.000139