تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Sturdy از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۴,۲۹۳.۱۴ ت
Jul 23, 2024
$0.415836
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۳,۷۹۷.۵۲ ت
Jul 23, 2024
$0.409983
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۴,۱۰۶.۲۳ ت
Jul 22, 2024
$0.415940
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۴,۱۷۲.۲۹ ت
Jul 22, 2024
$0.420673
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۸۶۶.۵۴ ت
Jul 21, 2024
$0.415128
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۹۵۶.۲۹ ت
Jul 21, 2024
$0.417644
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۶۹۷.۲۳ ت
Jul 20, 2024
$0.413020
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۵۹۷.۰۷ ت
Jul 20, 2024
$0.430188
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۰۰۶.۱۹ ت
Jul 19, 2024
$0.414754
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۱۵۵.۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.417538
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۲۸۶.۳۲ ت
Jul 18, 2024
$0.454843
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۰۹۸.۷۱ ت
Jul 18, 2024
$0.468244
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۰۹۴.۷۶ ت
Jul 17, 2024
$0.485648
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۸۳۶.۷۵ ت
Jul 17, 2024
$0.496945
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۵۸۳.۷۰ ت
Jul 16, 2024
$0.509879
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۲۰۹.۷۱ ت
Jul 16, 2024
$0.521234
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۰۵۳.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.532601
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۰۵۳.۸۰ ت
Jul 15, 2024
$0.514012
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۵۷۲.۰۹ ت
Jul 14, 2024
$0.506414
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۸۳۹.۳۹ ت
Jul 14, 2024
$0.496349
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۴۹۲.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$0.507657
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۲۵۶.۶۹ ت
Jul 13, 2024
$0.500413
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۱۰۷.۵۷ ت
Jul 12, 2024
$0.494841
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۳۲۶.۴۱ ت
Jul 12, 2024
$0.498773
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۴۹۸.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.503203
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۱۶۹.۶۲ ت
Jul 11, 2024
$0.479678
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۸۳۴.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.487978
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۳۶۷.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.481095
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۵۶.۵۳ ت
Jul 09, 2024
$0.485379
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۴۹۴.۱۴ ت
Jul 09, 2024
$0.461508
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۱۶۷.۵۷ ت
Jul 08, 2024
$0.471668
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۶۶۴.۲۲ ت
Jul 08, 2024
$0.462388
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۱۹.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.477485
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۴۵۶.۶۲ ت
Jul 07, 2024
$0.486371
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۹۰۶.۲۶ ت
Jul 06, 2024
$0.476301
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۲۸۶.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.474004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۴۵۰.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.459337
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۸۶۵.۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.482534
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۸۰۰.۸۳ ت
Jul 04, 2024
$0.482600
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۸۰۴.۵۶ ت
Jul 04, 2024
$0.515087
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۲,۹۵۲.۱۹ ت
Jul 03, 2024
$0.534630
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۳۴۸.۵۱ ت
Jul 03, 2024
$0.573336
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۰۶۹.۶۰ ت
Jul 02, 2024
$0.631310
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۹۹۵.۸۱ ت
Jul 02, 2024
$0.628417
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۱۹۳.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.632758
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۰۱۱.۲۸ ت
Jul 01, 2024
$0.629361
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۸۰۱.۵۱ ت
Jun 30, 2024
$0.639402
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۳۲۰.۰۲ ت
Jun 30, 2024
$0.636122
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۱۳۹.۲۳ ت
Jun 29, 2024
$0.637026
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸,۴۴۴.۳۸ ت
Jun 29, 2024
$0.627555

افزودن تراکنش

Sturdy

STRDY

  • STRDY
  • IRT
  • USD