تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Strips Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۴۷۲.۸۷ ت
Jul 16, 2024
$0.732821
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲,۰۲۰.۳۵ ت
Jul 13, 2024
$0.718726
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱,۷۰۰.۱۳ ت
Jul 10, 2024
$0.707213
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۱۶۰.۹۱ ت
Jul 07, 2024
$0.712649
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۰۵۵.۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.697293
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۰۷۰.۹۶ ت
Jul 01, 2024
$0.646457
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳,۳۲۴.۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.703638
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۰,۹۱۱.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.667781
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۹,۳۸۱.۷۰ ت
Jun 22, 2024
$0.663572
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۳۶۸.۰۸ ت
Jun 19, 2024
$0.495898
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۳۴۷.۷۳ ت
Jun 16, 2024
$0.653990
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۲۱۷.۵۷ ت
Jun 13, 2024
$0.664992
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۰,۰۸۹.۸۴ ت
Jun 10, 2024
$0.678878
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۸,۹۴۷.۵۲ ت
Jun 07, 2024
$0.663151
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۱۴۶.۲۷ ت
Jun 04, 2024
$0.714216
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۳,۲۸۷.۷۸ ت
Jun 01, 2024
$0.735074
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۹,۳۴۳.۸۱ ت
May 29, 2024
$0.845130
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۱,۰۷۴.۲۰ ت
May 26, 2024
$0.717710
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۹۶۶.۶۲ ت
May 23, 2024
$0.782490
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱,۸۲۱.۲۲ ت
May 20, 2024
$0.872469
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۲,۷۹۱.۹۵ ت
May 17, 2024
$0.901994
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸,۲۱۲.۸۸ ت
May 14, 2024
$1.15
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷,۹۷۳.۲۶ ت
May 11, 2024
$1.10
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹,۳۲۸.۳۸ ت
May 08, 2024
$1.12
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷,۵۵۱.۲۳ ت
May 05, 2024
$1.10
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸,۳۳۴.۴۳ ت
May 02, 2024
$1.10
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷,۰۳۶.۲۷ ت
Apr 29, 2024
$1.10
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹,۷۸۵.۸۲ ت
Apr 26, 2024
$1.09
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰,۰۷۷.۲۹ ت
Apr 23, 2024
$1.07
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰,۴۱۶.۸۲ ت
Apr 20, 2024
$1.05
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۰,۱۷۴.۸۸ ت
Apr 17, 2024
$1.05
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۴,۲۳۸.۱۴ ت
Apr 14, 2024
$1.06
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۶,۶۵۸.۲۱ ت
Apr 11, 2024
$0.871778
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۹,۳۹۰.۰۷ ت
Apr 08, 2024
$0.929589
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۴,۸۲۷.۰۱ ت
Apr 05, 2024
$1.15
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۰,۵۳۸.۴۲ ت
Apr 02, 2024
$1.11
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷۵,۴۲۶.۸۳ ت
Mar 30, 2024
$1.21
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۲,۶۳۰.۱۳ ت
Mar 27, 2024
$1.01
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۷,۱۹۲.۲۹ ت
Mar 24, 2024
$0.922248
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۱,۳۴۴.۰۹ ت
Mar 21, 2024
$1.16
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۸,۳۵۶.۹۶ ت
Mar 18, 2024
$0.967295
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۴,۹۶۱.۰۹ ت
Mar 15, 2024
$1.24
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۸,۸۴۶.۱۸ ت
Mar 12, 2024
$1.15
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۷۱,۱۹۱.۷۹ ت
Mar 09, 2024
$1.19
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۷۵,۲۳۷.۷۳ ت
Mar 06, 2024
$1.26
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۸,۴۱۰.۸۴ ت
Mar 03, 2024
$1.15
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۷,۳۱۱.۶۵ ت
Feb 29, 2024
$1.15
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۳,۳۰۰.۴۰ ت
Feb 26, 2024
$1.45
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸۶,۱۰۲.۹۵ ت
Feb 23, 2024
$1.50
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۹,۲۳۰.۷۴ ت
Feb 20, 2024
$1.58