تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Stater از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.01%
$0.000650
۳۷ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۷۱ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $65,011
سکه در گردش 12,900,000 STR
ارزش بازار رقیق شده $65,011
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000649
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۳۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000650
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۰۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000649
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۷۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000648
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹.۷۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000649
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۸.۶۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000649
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۱۱ ت
Jun 17, 2024
$0.000649
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۳۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000649
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۴۰ ت
Jun 09, 2024
$0.000649
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۹۴ ت
Jun 05, 2024
$0.000650
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۲۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000649
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۴۹ ت
May 28, 2024
$0.000649
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۸۲ ت
May 24, 2024
$0.000649
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۶۰ ت
May 20, 2024
$0.000649
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۲۰ ت
May 16, 2024
$0.000650
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۵۲ ت
May 12, 2024
$0.000649
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۹۸ ت
May 08, 2024
$0.000649
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۱۳ ت
May 04, 2024
$0.000650
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۹۹ ت
Apr 30, 2024
$0.000649
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۴۰ ت
Apr 26, 2024
$0.000649
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۲.۴۳ ت
Apr 22, 2024
$0.000650
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۳.۶۰ ت
Apr 18, 2024
$0.000649
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۵.۲۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000650
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۲.۱۹ ت
Apr 10, 2024
$0.000649
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۲.۱۹ ت
Apr 06, 2024
$0.000650
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۱.۰۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000650
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۰.۱۷ ت
Mar 29, 2024
$0.000650
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۰.۱۲ ت
Mar 25, 2024
$0.000650
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۸۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000650
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۸۳ ت
Mar 17, 2024
$0.000649
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۸۰ ت
Mar 13, 2024
$0.000650
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۹۳ ت
Mar 09, 2024
$0.000651
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۹.۲۶ ت
Mar 05, 2024
$0.000650
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۴۹ ت
Mar 01, 2024
$0.000650
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۲۷ ت
Feb 26, 2024
$0.000650
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۷.۰۳ ت
Feb 22, 2024
$0.000650
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۶.۴۱ ت
Feb 18, 2024
$0.000650
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۸۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000650
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۶۷ ت
Feb 10, 2024
$0.000650
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۵.۹۲ ت
Feb 06, 2024
$0.000649
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۳۷.۸۵ ت
Feb 02, 2024
$0.000649
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۶.۹۸ ت
Jan 29, 2024
$0.000649
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۶.۰۸ ت
Jan 25, 2024
$0.000649
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۳۴.۹۵ ت
Jan 21, 2024
$0.000649
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۴.۷۰ ت
Jan 17, 2024
$0.000649
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۴.۱۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000649
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۳.۴۷ ت
Jan 09, 2024
$0.000650
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۳.۵۴ ت
Jan 05, 2024
$0.000650
۱۱ دی ۱۴۰۲
۳۳.۲۶ ت
Jan 01, 2024
$0.000649
۰۷ دی ۱۴۰۲
۳۲.۹۱ ت
Dec 28, 2023
$0.000650