تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SONM (BEP-20) از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷۸.۱۳ ت
Jul 22, 2024
$0.001359
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷.۱۳ ت
Jul 19, 2024
$0.001506
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۹.۱۷ ت
Jul 16, 2024
$0.002056
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000571
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۹۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001237
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.001206
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000567
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۸.۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000779
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۶.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$0.002056
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵.۸۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001890
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۹۶ ت
Jun 22, 2024
$0.001296
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۷.۱۱ ت
Jun 19, 2024
$0.001133
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۳۴ ت
Jun 16, 2024
$0.001165
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۳.۲۶ ت
Jun 13, 2024
$0.001242
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۳.۸۷ ت
Jun 10, 2024
$0.002436
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۴.۱۴ ت
Jun 07, 2024
$0.001432
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۸۴ ت
Jun 04, 2024
$0.001014
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹۹.۰۹ ت
Jun 01, 2024
$0.001682
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۶۸ ت
May 29, 2024
$0.000474
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۹۵.۰۴ ت
May 26, 2024
$0.001660
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۵.۴۷ ت
May 23, 2024
$0.001139
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۸.۶۶ ت
May 20, 2024
$0.002166
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۲.۱۶ ت
May 17, 2024
$0.001916
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳.۴۷ ت
May 14, 2024
$0.001578
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰.۱۳ ت
May 11, 2024
$0.001144
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۰.۹۴ ت
May 08, 2024
$0.001803
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹.۴۸ ت
May 05, 2024
$0.001628
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۸.۹۹ ت
May 02, 2024
$0.001926
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۴.۲۲ ت
Apr 29, 2024
$0.002698
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.001027
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۸.۶۴ ت
Apr 23, 2024
$0.002733
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۹.۳۱ ت
Apr 20, 2024
$0.003296
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۳.۸۱ ت
Apr 17, 2024
$0.001709
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۶.۹۲ ت
Apr 14, 2024
$0.001681
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۲۱ ت
Apr 11, 2024
$0.000957
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۷.۶۴ ت
Apr 08, 2024
$0.001684
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۳.۶۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000827
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۷.۶۵ ت
Apr 02, 2024
$0.001390
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۷.۷۲ ت
Mar 30, 2024
$0.003026
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۵.۴۸ ت
Mar 27, 2024
$0.002688
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۸.۱۸ ت
Mar 24, 2024
$0.003034
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۹.۲۷ ت
Mar 21, 2024
$0.003087
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۵۴.۲۶ ت
Mar 18, 2024
$0.002557
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۲.۱۹ ت
Mar 15, 2024
$0.002200
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۵.۸۷ ت
Mar 12, 2024
$0.002445
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۲.۱۶ ت
Mar 09, 2024
$0.002043
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۵.۶۵ ت
Mar 06, 2024
$0.002442
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۴.۵۳ ت
Mar 03, 2024
$0.002944
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۵.۱۵ ت
Feb 29, 2024
$0.001971
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۹.۵۴ ت
Feb 26, 2024
$0.002084

افزودن تراکنش

SONM (BEP-20)

SNM

  • SNM
  • IRT
  • USD