تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت SNAP از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۵۵۴۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000005
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۸۶۲۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000005
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۴۲۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000005
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۳۹۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000005
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۷۳۹۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000005
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۸۳۵۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000005
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۴۵۱۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000005
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۶۲۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.000005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۲۸۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۶۷۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000005
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۹۷۰۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000005
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۹۳۷۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000005
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۳۷۰۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000005
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۴۲۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۲۹۹۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000005
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۲۸۲۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000005
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۴۵۵۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000005
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۸۱۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۸۶۴۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۶۹۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۶۵۹۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۵۶۶۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000005
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۴۷۹۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000005
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۵۳۰۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000005
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۵۹۴۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000005
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۴۰۳۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۸۷۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000005
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۶۶۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000005
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۳۳۳۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000005
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۷۲۴۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000005
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۳۰۶۰۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000005
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۵۷۷۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۲۴۰۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000005
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۱۷۱۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000005
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۴۹۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000005
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۷۷۹۲ ت
Jun 27, 2024
$0.000005
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۵۴۹۶ ت
Jun 26, 2024
$0.000005
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۴۲۰۷ ت
Jun 26, 2024
$0.000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۲۲۲۶۵ ت
Jun 25, 2024
$0.000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۰۳۲۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000005
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۵۳۸۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000004
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۲۹۶۸۷۲ ت
Jun 24, 2024
$0.000004
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۵۹۲۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000005
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۵۷۳۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000005
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۷۸۵۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000005
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۰۷۷۶۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000005
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۰۷۵۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000005
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۱۲۵۸۰ ت
Jun 21, 2024
$0.000005
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۳۰۴۲۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000005
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۳۲۲۶۹۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000005