تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت سینگولاریتی‌دائو از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۰۶۷.۰۰ ت
Jul 19, 2024
$0.346864
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۱۹۷.۵۲ ت
Jul 16, 2024
$0.382993
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۳۶.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.337576
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۴۱۳.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.346205
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۵۹۷.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.372859
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳,۵۷۶.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$0.381830
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۶,۲۰۶.۲۹ ت
Jul 01, 2024
$0.422781
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۴,۷۹۴.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.402699
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۴۷۴.۶۹ ت
Jun 25, 2024
$0.334198
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۴۶۸.۳۴ ت
Jun 22, 2024
$0.344886
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۵۲۸.۵۹ ت
Jun 19, 2024
$0.363523
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۷۸۱.۲۳ ت
Jun 16, 2024
$0.371462
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۳۶۸.۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.379286
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۸۳۰.۱۸ ت
Jun 10, 2024
$0.420472
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۵۱۳.۶۵ ت
Jun 07, 2024
$0.451442
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۹۷۵.۰۹ ت
Jun 04, 2024
$0.423231
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۱۳۲.۸۲ ت
Jun 01, 2024
$0.443764
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۷۲۰.۶۲ ت
May 29, 2024
$0.474782
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۲۰۸.۵۶ ت
May 26, 2024
$0.527849
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۲,۶۲۶.۷۱ ت
May 23, 2024
$0.567756
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳,۸۳۳.۲۰ ت
May 20, 2024
$0.569620
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۱۱۷.۶۱ ت
May 17, 2024
$0.531670
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۷۶۵.۰۵ ت
May 14, 2024
$0.536295
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶,۱۷۷.۲۲ ت
May 11, 2024
$0.590383
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹,۶۰۳.۸۹ ت
May 08, 2024
$0.643824
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹,۰۲۶.۳۹ ت
May 05, 2024
$0.638719
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷,۷۵۲.۷۷ ت
May 02, 2024
$0.611044
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۴۲۱.۹۴ ت
Apr 29, 2024
$0.713419
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۹۷۹.۱۱ ت
Apr 26, 2024
$0.690225
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۸,۱۳۲.۰۸ ت
Apr 23, 2024
$0.736409
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۳,۸۳۳.۹۷ ت
Apr 20, 2024
$0.658949
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴۱,۶۸۸.۹۲ ت
Apr 17, 2024
$0.626326
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۵,۳۵۲.۹۰ ت
Apr 14, 2024
$0.652146
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۹,۶۶۲.۷۴ ت
Apr 11, 2024
$0.764142
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۳,۴۲۸.۸۸ ت
Apr 08, 2024
$0.836283
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۵۶۳.۶۸ ت
Apr 05, 2024
$0.903147
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۱,۰۳۳.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$0.967896
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۶,۶۹۴.۲۲ ت
Mar 30, 2024
$1.07
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۶۸۵.۴۰ ت
Mar 27, 2024
$0.953420
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۹,۵۱۲.۶۶ ت
Mar 24, 2024
$0.959665
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۴,۴۲۹.۷۴ ت
Mar 21, 2024
$1.05
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۵,۲۷۴.۷۰ ت
Mar 18, 2024
$1.08
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۰,۶۶۵.۶۳ ت
Mar 15, 2024
$1.17
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۷,۱۱۵.۹۳ ت
Mar 12, 2024
$1.12
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۶,۳۷۳.۳۵ ت
Mar 09, 2024
$0.943210
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۱,۶۳۳.۷۶ ت
Mar 06, 2024
$0.698096
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۹۵۵.۳۲ ت
Mar 03, 2024
$0.775237
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۳,۰۲۵.۵۰ ت
Feb 29, 2024
$0.565331
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳,۲۸۲.۷۳ ت
Feb 26, 2024
$0.580369
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۹,۳۷۲.۲۵ ت
Feb 23, 2024
$0.512073