تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت ReapChain از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000093
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000088
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000090
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000089
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000102
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000107
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000117
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۷ ت
Jun 21, 2024
$0.000117
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷.۹۷ ت
Jun 17, 2024
$0.000135
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000134
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸.۳۸ ت
Jun 09, 2024
$0.000141
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸.۶۹ ت
Jun 05, 2024
$0.000148
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸.۴۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000143
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸.۵۹ ت
May 28, 2024
$0.000148
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸.۸۳ ت
May 24, 2024
$0.000151
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۷۵ ت
May 20, 2024
$0.000147
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۴۶ ت
May 16, 2024
$0.000144
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۹۳ ت
May 12, 2024
$0.000146
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۳۰ ت
May 08, 2024
$0.000134
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۷۰ ت
May 04, 2024
$0.000141
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۱۰ ت
Apr 30, 2024
$0.000147
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۵۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000165
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۲۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000279
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۵۲ ت
Apr 18, 2024
$0.000395
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۲.۳۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000320
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۲۳ ت
Apr 10, 2024
$0.000404
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۶۹ ت
Apr 06, 2024
$0.000411
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۰.۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000477
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۸۸ ت
Mar 29, 2024
$0.000402
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۱.۲۹ ت
Mar 25, 2024
$0.000507
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۹.۷۶ ت
Mar 21, 2024
$0.000485
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۵۰ ت
Mar 17, 2024
$0.000560
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۲.۸۴ ت
Mar 13, 2024
$0.000550
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۸.۳۹ ت
Mar 09, 2024
$0.000475
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۹۹ ت
Mar 05, 2024
$0.000497
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۲.۱۳ ت
Mar 01, 2024
$0.000542
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۷.۹۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000836
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۹.۱۱ ت
Feb 22, 2024
$0.000862
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۵۹.۴۸ ت
Feb 18, 2024
$0.001062
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۰۰.۳۹ ت
Feb 14, 2024
$0.001820
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۹.۷۸ ت
Feb 10, 2024
$0.001818
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۲۱.۰۴ ت
Feb 06, 2024
$0.002187
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۳.۶۵ ت
Feb 02, 2024
$0.002637
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۳.۹۰ ت
Jan 29, 2024
$0.003407
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹۰.۱۷ ت
Jan 25, 2024
$0.003425
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۱۰.۱۵ ت
Jan 21, 2024
$0.003905
۲۷ دی ۱۴۰۲
۳۱۳.۲۶ ت
Jan 17, 2024
$0.005866
۲۳ دی ۱۴۰۲
۳۰۵.۸۰ ت
Jan 13, 2024
$0.005828
۱۹ دی ۱۴۰۲
۳۷۰.۹۱ ت
Jan 09, 2024
$0.007209
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳۰۴.۶۱ ت
Jan 05, 2024
$0.005907