تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت RealFevr از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000118
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000130
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000128
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000133
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000135
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000143
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۹۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000144
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000140
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۷۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000146
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹.۱۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000154
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹.۶۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000164
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹.۲۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000156
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۳۱ ت
Jun 10, 2024
$0.000174
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۶۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000182
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۷۸ ت
Jun 04, 2024
$0.000199
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۷۶ ت
Jun 01, 2024
$0.000182
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۱۹ ت
May 29, 2024
$0.000191
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۵۲ ت
May 26, 2024
$0.000201
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۲۱ ت
May 23, 2024
$0.000195
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۹۹ ت
May 20, 2024
$0.000168
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۰۹ ت
May 17, 2024
$0.000172
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۸۷ ت
May 14, 2024
$0.000183
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۲۴ ت
May 11, 2024
$0.000183
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۶۵ ت
May 08, 2024
$0.000189
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۵۷ ت
May 05, 2024
$0.000189
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۹۸ ت
May 02, 2024
$0.000177
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۹۲ ت
Apr 29, 2024
$0.000195
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۸۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000217
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۲۹ ت
Apr 23, 2024
$0.000218
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴.۳۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000215
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۳.۸۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000208
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۶.۴۴ ت
Apr 14, 2024
$0.000236
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۳۰ ت
Apr 11, 2024
$0.000281
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۸.۲۲ ت
Apr 08, 2024
$0.000285
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۴۸ ت
Apr 05, 2024
$0.000300
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۸۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000314
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۴۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000345
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۳۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000330
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۷۶ ت
Mar 24, 2024
$0.000318
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000331
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۱.۲۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000352
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۳.۹۸ ت
Mar 15, 2024
$0.000399
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۹۳ ت
Mar 12, 2024
$0.000334
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۳۶ ت
Mar 09, 2024
$0.000323
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۲۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000323
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۹.۸۱ ت
Mar 03, 2024
$0.000334
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۴۳ ت
Feb 29, 2024
$0.000349
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۰۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000350
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۳۰ ت
Feb 23, 2024
$0.000353
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۰.۳۹ ت
Feb 20, 2024
$0.000362