تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Quickswap [New] از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۲,۴۵۰.۴۳ ت
Jul 22, 2024
$0.042645
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۴۵.۱۳ ت
Jul 19, 2024
$0.040536
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۰۱.۳۵ ت
Jul 16, 2024
$0.041432
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۱۵.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.037893
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۴۹.۱۴ ت
Jul 10, 2024
$0.038144
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۷۳.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$0.037534
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۵۸۷.۹۴ ت
Jul 04, 2024
$0.041912
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۱۳.۲۷ ت
Jul 01, 2024
$0.045386
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۰۳.۶۳ ت
Jun 28, 2024
$0.045534
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۰۳.۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.044127
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۴۲.۳۸ ت
Jun 22, 2024
$0.044523
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۶۵۲.۱۹ ت
Jun 19, 2024
$0.044783
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲,۹۰۸.۰۶ ت
Jun 16, 2024
$0.049594
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۰۴۰.۲۶ ت
Jun 13, 2024
$0.051552
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۲۸.۹۹ ت
Jun 10, 2024
$0.052986
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۵۷.۲۰ ت
Jun 07, 2024
$0.057162
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۵۵.۳۹ ت
Jun 04, 2024
$0.053471
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۹۱.۲۹ ت
Jun 01, 2024
$0.054191
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۲۳.۱۲ ت
May 29, 2024
$0.055203
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۰۳.۳۷ ت
May 26, 2024
$0.055974
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۲۱.۷۹ ت
May 23, 2024
$0.054324
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۰۹.۰۸ ت
May 20, 2024
$0.052345
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۲۵۴.۱۶ ت
May 17, 2024
$0.055600
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۱۴۳.۹۳ ت
May 14, 2024
$0.053079
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۳۱۸.۵۴ ت
May 11, 2024
$0.054156
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۶۸۳.۳۸ ت
May 08, 2024
$0.059879
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۰۵.۸۷ ت
May 05, 2024
$0.060651
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۴۴۱.۲۹ ت
May 02, 2024
$0.055698
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۶۵.۵۴ ت
Apr 29, 2024
$0.058581
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۵۰.۰۲ ت
Apr 26, 2024
$0.058854
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۱۱.۶۲ ت
Apr 23, 2024
$0.059846
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۰۳.۵۳ ت
Apr 20, 2024
$0.060184
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳,۸۶۹.۲۷ ت
Apr 17, 2024
$0.058131
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳,۹۲۳.۲۵ ت
Apr 14, 2024
$0.056414
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵,۱۳۷.۸۲ ت
Apr 11, 2024
$0.079053
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۵۲۱.۱۷ ت
Apr 08, 2024
$0.086418
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵,۲۱۱.۴۵ ت
Apr 05, 2024
$0.080369
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵,۳۳۲.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.084571
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵,۵۴۱.۳۵ ت
Mar 30, 2024
$0.089347
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵,۷۴۷.۲۲ ت
Mar 27, 2024
$0.093371
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵,۴۱۵.۰۶ ت
Mar 24, 2024
$0.087320
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۲۴۵.۲۰ ت
Mar 21, 2024
$0.085564
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵,۳۷۲.۱۵ ت
Mar 18, 2024
$0.089046
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵,۵۲۶.۶۴ ت
Mar 15, 2024
$0.092007
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵,۳۲۱.۵۰ ت
Mar 12, 2024
$0.089230
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۹۴۱.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.082685
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴,۵۷۷.۹۲ ت
Mar 06, 2024
$0.076760
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵,۵۹۴.۲۵ ت
Mar 03, 2024
$0.094371
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۶۴.۱۴ ت
Feb 29, 2024
$0.062722
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۴۸۷.۲۱ ت
Feb 26, 2024
$0.060808

افزودن تراکنش

Quickswap [New]

QUICK

  • QUICK
  • IRT
  • USD