...Afshar

تحلیل اورژانسی کوییک سواپ 🚨

۱ سال قبل quickswap QuickSwap [Old]
قیمت هدف: 200$
حد ضرر: 110$
بازه زمانی:
  • ۱ سال قبل
    ارز کوییک سواپ در حال تشکیل الگوی پرچم صعودی است که در صورت تکمیل میتونه تو کوتاه مدت رشد عجیبی داشته باشه پس از تکمیل و شکست به سمت بالا نقطه ورود خوبی برای این ارز هست