تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت QiDao از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۳۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000488
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۹۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000461
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۳۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000463
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۸۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000459
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۹۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000485
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۷۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000511
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000513
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۰۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000507
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۸۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000520
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۸۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000504
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۴۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000553
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۳.۶۵ ت
Jun 13, 2024
$0.000570
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۷۲ ت
Jun 10, 2024
$0.000604
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۱۱ ت
Jun 07, 2024
$0.000665
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۶۰ ت
Jun 04, 2024
$0.000654
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۸۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000643
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۸.۵۷ ت
May 29, 2024
$0.000660
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۷.۳۸ ت
May 26, 2024
$0.000653
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۶.۳۰ ت
May 23, 2024
$0.000631
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۷۹ ت
May 20, 2024
$0.000602
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۴۲ ت
May 17, 2024
$0.000605
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۸۴ ت
May 14, 2024
$0.000588
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۸۱ ت
May 11, 2024
$0.000584
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۹۰ ت
May 08, 2024
$0.000616
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۸۳ ت
May 05, 2024
$0.000635
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۸۳ ت
May 02, 2024
$0.000612
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۳۷ ت
Apr 29, 2024
$0.000630
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۸۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000609
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۰.۳۰ ت
Apr 23, 2024
$0.000616
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۷۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000552
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۴۵ ت
Apr 17, 2024
$0.000562
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۶.۴۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000523
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۴۳.۴۱ ت
Apr 11, 2024
$0.000668
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۴۵.۲۹ ت
Apr 08, 2024
$0.000708
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۵.۵۶ ت
Apr 05, 2024
$0.000702
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴۵.۷۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000726
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴۷.۰۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000757
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۴۷.۹۳ ت
Mar 27, 2024
$0.000778
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۳.۹۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000869
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۸.۳۶ ت
Mar 21, 2024
$0.001115
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۹.۸۸ ت
Mar 18, 2024
$0.001158
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۱.۴۷ ت
Mar 15, 2024
$0.001189
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۷۱.۴۶ ت
Mar 12, 2024
$0.001198
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۴.۲۲ ت
Mar 09, 2024
$0.001074
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۹.۳۴ ت
Mar 06, 2024
$0.000995
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۷۴.۱۲ ت
Mar 03, 2024
$0.001250
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۶۸.۹۸ ت
Feb 29, 2024
$0.001180
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶۵.۸۳ ت
Feb 26, 2024
$0.001147
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۶۵.۲۷ ت
Feb 23, 2024
$0.001138
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۶۵.۲۱ ت
Feb 20, 2024
$0.001157