سهیل Lion_crypto

تحلیل و سیگنال ارز COTI

۹ ماه قبل benqi بنکیوآی
بازه زمانی:
  • ۹ ماه قبل
    چهcoti دریک حمایت بودهودر حال حاظر میتواند یک بالایی داشته باشدمیتواند به اردر بلاک برسد و بعد ازان یک صعود مجدد رو شاهد باشیمتارگت های ما0.041 - 0.042 - 0.044 - 0.048 - 0.05 هست  https://www.tradingview.com/chart/COTIUSD/I2jewAkD-Coti-digital-currency-is-pumped/