تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Project TXA از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۰۷.۴۶ ت
Jul 16, 2024
$0.007030
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۱۷.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$0.007139
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۰۶.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.010292
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۵۶.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.010825
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۹۰.۲۱ ت
Jul 04, 2024
$0.012797
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۷۲.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.012463
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۴۴.۸۳ ت
Jun 28, 2024
$0.012097
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶۹.۰۳ ت
Jun 25, 2024
$0.012552
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۲۱.۲۴ ت
Jun 22, 2024
$0.015522
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۴۷.۴۹ ت
Jun 19, 2024
$0.017687
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۰۴.۷۶ ت
Jun 16, 2024
$0.018840
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۶۸.۲۳ ت
Jun 13, 2024
$0.021504
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۴۸.۲۳ ت
Jun 10, 2024
$0.022831
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۵۰۲.۵۲ ت
Jun 07, 2024
$0.025581
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۶۳.۴۳ ت
Jun 04, 2024
$0.024799
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۸۶.۸۶ ت
Jun 01, 2024
$0.021852
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۳۲۲.۹۲ ت
May 29, 2024
$0.022658
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۲۸۶.۲۱ ت
May 26, 2024
$0.022474
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۴۳۹.۲۷ ت
May 23, 2024
$0.025045
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۸۴.۹۱ ت
May 20, 2024
$0.025000
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۴۵۵.۰۰ ت
May 17, 2024
$0.024859
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۹۵.۰۵ ت
May 14, 2024
$0.021864
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۳۳.۱۱ ت
May 11, 2024
$0.025019
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۸۷.۶۰ ت
May 08, 2024
$0.025809
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۹۳.۰۸ ت
May 05, 2024
$0.029346
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۵۹۶.۸۵ ت
May 02, 2024
$0.025845
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۷۹۸.۶۱ ت
Apr 29, 2024
$0.029551
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۱۱۷.۳۰ ت
Apr 26, 2024
$0.033229
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۸۹۴.۰۱ ت
Apr 23, 2024
$0.044277
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۰۸۰.۶۴ ت
Apr 20, 2024
$0.031278
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۴۰.۱۴ ت
Apr 17, 2024
$0.029148
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۹۹.۸۸ ت
Apr 14, 2024
$0.027319
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۵۰.۴۲ ت
Apr 11, 2024
$0.043858
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲,۸۷۰.۵۸ ت
Apr 08, 2024
$0.044931
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۳,۸۹۲.۴۷ ت
Apr 05, 2024
$0.060028
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۱۹۳.۴۰ ت
Apr 02, 2024
$0.066500
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۲۷.۷۳ ت
Mar 30, 2024
$0.068166
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳,۷۲۸.۳۶ ت
Mar 27, 2024
$0.060572
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۰۸.۱۲ ت
Mar 24, 2024
$0.069470
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۷۳۰.۴۷ ت
Mar 21, 2024
$0.077168
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵,۰۶۰.۷۹ ت
Mar 18, 2024
$0.083885
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴,۶۹۶.۶۸ ت
Mar 15, 2024
$0.078190
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴,۳۷۷.۹۸ ت
Mar 12, 2024
$0.073409
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۲۱۱.۸۳ ت
Mar 09, 2024
$0.070470
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴,۲۳۴.۵۷ ت
Mar 06, 2024
$0.071003
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۳۵۶.۹۰ ت
Mar 03, 2024
$0.073498
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴,۸۹۷.۵۹ ت
Feb 29, 2024
$0.083837
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۳۷۴.۴۳ ت
Feb 26, 2024
$0.128592
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷,۴۹۵.۲۹ ت
Feb 23, 2024
$0.130672
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۷,۰۰۷.۶۹ ت
Feb 20, 2024
$0.124418