تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Port Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۶۹.۵۱ ت
Jul 22, 2024
$0.002950
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۹۶ ت
Jul 19, 2024
$0.002799
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۸۲ ت
Jul 16, 2024
$0.002947
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴۰.۵۱ ت
Jul 13, 2024
$0.002403
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۵.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.002800
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۵.۱۸ ت
Jul 07, 2024
$0.003385
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸.۲۱ ت
Jul 04, 2024
$0.003696
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۴۱.۳۶ ت
Jul 01, 2024
$0.003893
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵۲.۰۸ ت
Jun 28, 2024
$0.004094
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۴۴.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$0.003997
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۶۰.۹۹ ت
Jun 22, 2024
$0.004397
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۱۹.۵۹ ت
Jun 19, 2024
$0.005396
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۰.۹۰ ت
Jun 16, 2024
$0.006496
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۳۰.۴۰ ت
Jun 13, 2024
$0.007298
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۷.۹۰ ت
Jun 10, 2024
$0.006399
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۶۹.۸۷ ت
Jun 07, 2024
$0.006297
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۸.۸۹ ت
Jun 04, 2024
$0.007098
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۱۱.۷۹ ت
Jun 01, 2024
$0.008690
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۸۹.۹۵ ت
May 29, 2024
$0.008391
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۰۹.۳۴ ت
May 26, 2024
$0.008900
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۹۳.۹۷ ت
May 23, 2024
$0.008595
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۶۳.۲۱ ت
May 20, 2024
$0.007798
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵۰.۶۱ ت
May 17, 2024
$0.007699
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵۶.۶۴ ت
May 14, 2024
$0.009398
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۹۸.۴۰ ت
May 11, 2024
$0.011397
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۸.۴۶ ت
May 08, 2024
$0.012004
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۳.۷۴ ت
May 05, 2024
$0.014300
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۳.۵۳ ت
May 02, 2024
$0.017375
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۹۸.۸۴ ت
Apr 29, 2024
$0.019697
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۹۹.۵۴ ت
Apr 26, 2024
$0.020395
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۶۸.۴۶ ت
Apr 23, 2024
$0.019407
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۸۴.۶۴ ت
Apr 20, 2024
$0.019311
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۹۸.۴۳ ت
Apr 17, 2024
$0.019507
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۷۰.۹۸ ت
Apr 14, 2024
$0.019713
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۱۶.۵۵ ت
Apr 11, 2024
$0.021795
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۰۳.۵۶ ت
Apr 08, 2024
$0.025099
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۸۷۴.۹۲ ت
Apr 05, 2024
$0.028914
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۹۶۱.۸۶ ت
Apr 02, 2024
$0.031111
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۸۹.۳۸ ت
Mar 30, 2024
$0.024014
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۷۵.۷۳ ت
Mar 27, 2024
$0.025599
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۲۶.۰۵ ت
Mar 24, 2024
$0.024608
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۵۱۴.۸۲ ت
Mar 21, 2024
$0.024711
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۹۱.۶۷ ت
Mar 18, 2024
$0.026382
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۱۵.۴۵ ت
Mar 15, 2024
$0.026894
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۰۰.۱۰ ت
Mar 12, 2024
$0.028507
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۱۷.۰۱ ت
Mar 09, 2024
$0.027055
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۴۳.۲۳ ت
Mar 06, 2024
$0.029229
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۰۹۴.۰۹ ت
Mar 03, 2024
$0.035326
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۰۲.۳۰ ت
Feb 29, 2024
$0.027428
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۵۳۶.۹۷ ت
Feb 26, 2024
$0.026801

افزودن تراکنش

Port Finance

PORT

  • PORT
  • IRT
  • USD