تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Paradox از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴۸۰,۲۲۸.۰۷ ت
Jul 22, 2024
$8.28
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴۷۶,۱۲۶.۴۶ ت
Jul 22, 2024
$8.28
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۶,۶۴۸.۴۸ ت
Jul 21, 2024
$8.28
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۵,۲۹۳.۷۱ ت
Jul 21, 2024
$8.28
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۵,۴۱۸.۰۰ ت
Jul 20, 2024
$8.28
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳,۷۷۷.۳۵ ت
Jul 20, 2024
$8.28
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳,۷۶۷.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$8.18
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳,۵۳۸.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$8.18
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳,۰۴۲.۸۵ ت
Jul 18, 2024
$8.18
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳,۷۰۵.۸۵ ت
Jul 18, 2024
$8.18
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷۳,۵۱۷.۵۹ ت
Jul 17, 2024
$8.18
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷۴,۹۷۴.۵۷ ت
Jul 17, 2024
$8.18
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۷۴,۹۱۷.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$8.18
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۳۱,۸۸۵.۴۱ ت
Jul 16, 2024
$7.45
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳۴,۴۷۸.۶۰ ت
Jul 15, 2024
$7.45
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳۵,۹۲۴.۲۳ ت
Jul 15, 2024
$7.45
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳۵,۱۴۱.۸۰ ت
Jul 14, 2024
$7.45
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۳۲,۹۶۵.۹۱ ت
Jul 14, 2024
$7.45
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۵۳,۱۲۸.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$7.79
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۷۹,۱۶۵.۷۳ ت
Jul 13, 2024
$8.19
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۸۲,۰۹۱.۶۲ ت
Jul 12, 2024
$8.19
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰۵,۱۸۲.۵۶ ت
Jul 12, 2024
$8.59
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰۳,۶۷۸.۹۶ ت
Jul 11, 2024
$8.59
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰۴,۵۷۲.۵۲ ت
Jul 11, 2024
$8.59
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰۷,۷۰۴.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$8.59
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰۶,۶۱۷.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$8.59
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۲۹,۸۱۹.۱۴ ت
Jul 09, 2024
$8.94
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۳۲,۷۶۱.۳۲ ت
Jul 09, 2024
$8.94
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۳۴,۰۵۳.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$8.94
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۹۵,۳۵۶.۹۵ ت
Jul 08, 2024
$9.95
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۹۸,۰۳۸.۷۴ ت
Jul 07, 2024
$9.95
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰۳,۰۸۳.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$9.95
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۳۹,۴۰۷.۳۶ ت
Jul 06, 2024
$10.53
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲۸,۷۱۸.۷۸ ت
Jul 06, 2024
$10.53
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵۲,۵۵۶.۰۴ ت
Jul 05, 2024
$10.53
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۵۲,۰۹۲.۴۶ ت
Jul 05, 2024
$10.53
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۵۰,۵۹۱.۱۱ ت
Jul 04, 2024
$10.53
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۹۷,۰۲۳.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$11.28
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۹۵,۷۷۶.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$11.28
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۹۵,۹۸۴.۹۶ ت
Jul 03, 2024
$11.28
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۹۸,۶۰۹.۵۵ ت
Jul 02, 2024
$11.28
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۰۰,۵۰۰.۳۸ ت
Jul 02, 2024
$11.28
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۹۹,۲۲۴.۷۷ ت
Jul 01, 2024
$11.28
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۹۹,۷۲۷.۱۱ ت
Jul 01, 2024
$11.28
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰۲,۶۹۰.۳۶ ت
Jun 30, 2024
$11.28
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹۷,۷۶۸.۵۵ ت
Jun 30, 2024
$11.28
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۹۳,۵۷۴.۸۵ ت
Jun 29, 2024
$11.28
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۰۹,۵۳۵.۷۷ ت
Jun 29, 2024
$11.58
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱۲,۵۴۱.۳۷ ت
Jun 28, 2024
$11.58
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۰۲,۱۱۸.۶۲ ت
Jun 28, 2024
$11.40

افزودن تراکنش

Paradox

PDX

  • PDX
  • IRT
  • USD