تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Orion Money از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۶۷ ت
Jul 19, 2024
$0.001256
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۵۴ ت
Jul 16, 2024
$0.001148
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۸۷ ت
Jul 13, 2024
$0.001160
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۷.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.001152
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۶.۱۲ ت
Jul 07, 2024
$0.001256
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.001584
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳.۴۳ ت
Jul 01, 2024
$0.001668
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۷۸ ت
Jun 28, 2024
$0.001588
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۴.۹۰ ت
Jun 25, 2024
$0.001549
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۸۹ ت
Jun 22, 2024
$0.001548
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۰.۶۴ ت
Jun 19, 2024
$0.001530
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹۱.۸۲ ت
Jun 16, 2024
$0.001566
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۸.۰۷ ت
Jun 13, 2024
$0.001662
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱.۸۲ ت
Jun 10, 2024
$0.001724
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۸ ت
Jun 07, 2024
$0.001758
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۳.۹۲ ت
Jun 04, 2024
$0.001761
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲.۰۷ ت
Jun 01, 2024
$0.001733
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۲.۸۴ ت
May 29, 2024
$0.001761
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۳.۲۴ ت
May 26, 2024
$0.001804
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۱.۸۰ ت
May 23, 2024
$0.001771
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۷.۸۷ ت
May 20, 2024
$0.001647
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۰.۸۶ ت
May 17, 2024
$0.001723
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۳.۳۰ ت
May 14, 2024
$0.001744
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۷.۱۶ ت
May 11, 2024
$0.001748
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۷.۰۶ ت
May 08, 2024
$0.001740
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰۵.۹۶ ت
May 05, 2024
$0.001734
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۶.۳۹ ت
May 02, 2024
$0.001883
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۷۹ ت
Apr 29, 2024
$0.001902
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۳.۵۱ ت
Apr 26, 2024
$0.001781
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۵.۹۰ ت
Apr 23, 2024
$0.001773
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۰.۱۱ ت
Apr 20, 2024
$0.001655
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۸.۶۵ ت
Apr 17, 2024
$0.001632
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۶.۲۵ ت
Apr 14, 2024
$0.001815
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲۸.۲۲ ت
Apr 11, 2024
$0.001972
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۳.۴۳ ت
Apr 08, 2024
$0.001618
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۳.۰۱ ت
Apr 05, 2024
$0.001742
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹۳.۵۱ ت
Apr 02, 2024
$0.001483
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۴.۵۹ ت
Mar 30, 2024
$0.001686
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۱.۷۸ ت
Mar 27, 2024
$0.001653
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹۷.۹۲ ت
Mar 24, 2024
$0.001579
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۸.۶۱ ت
Mar 21, 2024
$0.001608
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۹۸.۱۳ ت
Mar 18, 2024
$0.001626
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۱.۶۲ ت
Mar 15, 2024
$0.001691
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹۷.۲۴ ت
Mar 12, 2024
$0.001630
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۰.۵۵ ت
Mar 09, 2024
$0.001682
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹۱.۶۵ ت
Mar 06, 2024
$0.001536
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۳.۴۷ ت
Mar 03, 2024
$0.001408
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۸۴.۹۴ ت
Feb 29, 2024
$0.001454
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۵.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.001488
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۷۷.۴۳ ت
Feb 23, 2024
$0.001350