تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت اوپن اوشن از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۹.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.008884
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۱۱.۹۸ ت
Jul 10, 2024
$0.008683
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۵۱.۴۴ ت
Jul 07, 2024
$0.009105
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱۷.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.009998
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۶۰.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.010650
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۲۵.۶۲ ت
Jun 28, 2024
$0.010160
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۹۶.۲۴ ت
Jun 25, 2024
$0.009732
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۳۳.۹۶ ت
Jun 22, 2024
$0.010682
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۰.۹۰ ت
Jun 19, 2024
$0.011002
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۵.۶۲ ت
Jun 16, 2024
$0.012204
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۳۲.۶۸ ت
Jun 13, 2024
$0.012423
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۷.۵۶ ت
Jun 10, 2024
$0.013675
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۷۹.۰۷ ت
Jun 07, 2024
$0.014967
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۸۶۳.۶۹ ت
Jun 04, 2024
$0.014636
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۹.۷۶ ت
Jun 01, 2024
$0.012731
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۵.۰۶ ت
May 29, 2024
$0.013103
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۲۰.۶۸ ت
May 26, 2024
$0.012592
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۹.۲۷ ت
May 23, 2024
$0.014082
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۳.۶۵ ت
May 20, 2024
$0.013025
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۹۲.۴۹ ت
May 17, 2024
$0.013540
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۲۸.۹۲ ت
May 14, 2024
$0.013994
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۶۹.۱۶ ت
May 11, 2024
$0.014184
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰۷.۵۹ ت
May 08, 2024
$0.014754
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۵۹.۳۲ ت
May 05, 2024
$0.015700
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸۲.۹۶ ت
May 02, 2024
$0.014291
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۹۱.۰۵ ت
Apr 29, 2024
$0.016282
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۰۸.۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.015833
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۶.۶۹ ت
Apr 23, 2024
$0.016473
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۸۷.۲۰ ت
Apr 20, 2024
$0.016343
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۲۵.۶۵ ت
Apr 17, 2024
$0.016911
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۲۹.۳۶ ت
Apr 14, 2024
$0.016239
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۱۲.۶۰ ت
Apr 11, 2024
$0.020196
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۹۱.۷۴ ت
Apr 08, 2024
$0.021783
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۰۴.۸۰ ت
Apr 05, 2024
$0.021664
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۶۶.۳۴ ت
Apr 02, 2024
$0.021677
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۷۱.۳۱ ت
Mar 30, 2024
$0.023723
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۲۹.۱۰ ت
Mar 27, 2024
$0.021593
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۳۶.۶۷ ت
Mar 24, 2024
$0.023166
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۱۰.۶۱ ت
Mar 21, 2024
$0.023011
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۸۸.۸۰ ت
Mar 18, 2024
$0.024677
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۸۰۵.۰۱ ت
Mar 15, 2024
$0.030050
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۵۰.۱۱ ت
Mar 12, 2024
$0.029345
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۷۴۵.۱۵ ت
Mar 09, 2024
$0.029199
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۳۷.۳۰ ت
Mar 06, 2024
$0.022423
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۲۱.۴۶ ت
Mar 03, 2024
$0.023979
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۷۷.۶۰ ت
Feb 29, 2024
$0.018446
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۱۷.۹۷ ت
Feb 26, 2024
$0.017750
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۹۲۵.۷۴ ت
Feb 23, 2024
$0.016139
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۲۵.۸۹ ت
Feb 20, 2024
$0.016438
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۹۵۷.۵۸ ت
Feb 17, 2024
$0.017183