تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NeuralAI از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۱۵,۷۴۶.۸۹ ت
Jul 16, 2024
$1.99
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۰۵۱.۵۷ ت
Jul 15, 2024
$1.30
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۵۹۱.۳۱ ت
Jul 15, 2024
$1.25
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۹۵۱.۸۳ ت
Jul 14, 2024
$1.24
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۰۲۳.۵۲ ت
Jul 14, 2024
$1.30
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۴,۸۲۳.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$1.28
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۱۶۹.۱۳ ت
Jul 13, 2024
$1.25
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۹۴۸.۹۹ ت
Jul 12, 2024
$1.22
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۰۷۴.۵۵ ت
Jul 12, 2024
$1.31
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۶۳۳.۸۷ ت
Jul 11, 2024
$1.35
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۶۶۱.۸۵ ت
Jul 11, 2024
$1.40
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۷۱۱.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$1.43
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۶۲۹.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$1.46
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۷۲۴.۵۹ ت
Jul 09, 2024
$1.48
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۹,۶۲۸.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$1.50
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۸۱۹.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$1.57
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۲,۵۴۲.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$1.37
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۱,۶۶۳.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$1.52
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۰۳۰.۲۸ ت
Jul 07, 2024
$1.53
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۹۲,۰۲۸.۶۹ ت
Jul 06, 2024
$1.51
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۶,۵۹۸.۸۸ ت
Jul 06, 2024
$1.45
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۰۱۶.۱۱ ت
Jul 05, 2024
$1.37
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸۹,۸۴۶.۷۴ ت
Jul 05, 2024
$1.45
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۶,۱۷۱.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$1.23
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۸۰۴.۳۲ ت
Jul 04, 2024
$1.42
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۰,۷۷۱.۸۴ ت
Jul 03, 2024
$1.47
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۰۳,۳۸۶.۰۷ ت
Jul 03, 2024
$1.67
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۹,۱۲۳.۲۶ ت
Jul 02, 2024
$1.60
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۵,۸۶۸.۹۱ ت
Jul 02, 2024
$1.70
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۹۷۴.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$1.69
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱,۲۹۷.۶۴ ت
Jul 01, 2024
$1.63
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۹۰,۵۳۴.۹۳ ت
Jun 30, 2024
$1.45
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸۷,۸۶۴.۰۳ ت
Jun 30, 2024
$1.42
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۱,۴۰۹.۹۵ ت
Jun 29, 2024
$1.48
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۹,۵۶۶.۷۸ ت
Jun 29, 2024
$1.46
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۶,۰۴۰.۳۳ ت
Jun 28, 2024
$1.56
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۴,۵۰۱.۶۴ ت
Jun 28, 2024
$1.53
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹۸,۲۵۳.۶۷ ت
Jun 27, 2024
$1.59
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۹۳,۲۹۹.۸۵ ت
Jun 27, 2024
$1.53
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶,۲۴۸.۹۱ ت
Jun 26, 2024
$1.75
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۸۰۲.۲۴ ت
Jun 26, 2024
$1.73
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۲,۲۶۲.۱۹ ت
Jun 25, 2024
$1.51
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۰,۶۴۳.۶۵ ت
Jun 25, 2024
$1.47
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۱,۶۶۷.۲۰ ت
Jun 24, 2024
$1.33
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۳,۵۱۲.۹۵ ت
Jun 24, 2024
$1.38
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۸,۳۶۰.۵۵ ت
Jun 23, 2024
$1.48
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۹۱,۶۴۳.۹۱ ت
Jun 23, 2024
$1.54
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۴,۰۵۰.۴۲ ت
Jun 22, 2024
$1.58
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰۴,۷۷۸.۴۷ ت
Jun 22, 2024
$1.76
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۳,۵۰۳.۹۵ ت
Jun 21, 2024
$1.91