تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Meta Merge از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۰ ت
Jul 20, 2024
$0.000318
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۷ ت
Jul 19, 2024
$0.000326
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000334
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۲ ت
Jul 17, 2024
$0.000333
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۳۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000317
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۵۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000335
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000333
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000342
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000337
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000325
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۸۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000353
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000322
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000357
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000318
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000325
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۲۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000358
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000377
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000401
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۱۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000437
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۰۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000437
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۸۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000386
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۶۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000418
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۱۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000408
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۵ ت
Jun 27, 2024
$0.000386
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۷۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000426
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000387
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۴.۵۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000405
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۶۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000381
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000394
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000334
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۳۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000327
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۵۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000329
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۱۲ ت
Jun 18, 2024
$0.000357
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۲۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000327
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۰.۲۵ ت
Jun 16, 2024
$0.000345
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۹.۹۴ ت
Jun 15, 2024
$0.000337
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۱.۲۳ ت
Jun 14, 2024
$0.000358
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۴.۷۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000419
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۶.۰۲ ت
Jun 12, 2024
$0.000440
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۵.۶۰ ت
Jun 11, 2024
$0.000431
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۵.۴۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000431
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۵.۴۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000430
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۷.۵۶ ت
Jun 08, 2024
$0.000466
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۱۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000513
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۳۰ ت
Jun 06, 2024
$0.000482
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۲۰ ت
Jun 05, 2024
$0.000517
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۴۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000516
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۹۷ ت
Jun 03, 2024
$0.000523
۱۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۶۹ ت
Jun 02, 2024
$0.000544
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۲.۸۵ ت
Jun 01, 2024
$0.000557