تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت متا گیمز کوین از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۹۷.۱۰ ت
Jul 16, 2024
$0.263934
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۹۸.۲۵ ت
Jul 15, 2024
$0.252088
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۶۰.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$0.255729
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۶۰.۶۹ ت
Jul 14, 2024
$0.254485
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۸۸.۴۴ ت
Jul 14, 2024
$0.249357
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۳۰.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.255272
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۲۴.۵۰ ت
Jul 13, 2024
$0.251851
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۹۱.۴۴ ت
Jul 12, 2024
$0.248061
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۵۴.۴۳ ت
Jul 12, 2024
$0.250938
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۹۱.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.254021
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۹۳.۶۵ ت
Jul 11, 2024
$0.250102
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۶۱.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.248114
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۱۲.۳۸ ت
Jul 10, 2024
$0.239339
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۳۳.۱۲ ت
Jul 09, 2024
$0.240239
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۵۵.۰۴ ت
Jul 09, 2024
$0.235923
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۰۳۴.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.251755
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۸۰.۱۲ ت
Jul 08, 2024
$0.240353
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۰۱۷.۷۵ ت
Jul 07, 2024
$0.249885
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۷۱۷.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.259345
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۰۵.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.250545
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۵۳۱.۵۳ ت
Jul 06, 2024
$0.243513
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۳۵.۱۹ ت
Jul 05, 2024
$0.237906
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۹۵۰.۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.241568
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۳۷.۸۹ ت
Jul 04, 2024
$0.240245
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۰۰.۹۰ ت
Jul 04, 2024
$0.249423
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۵۳.۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.240997
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۵۹.۹۷ ت
Jul 03, 2024
$0.247509
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۹۸.۸۸ ت
Jul 02, 2024
$0.250440
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۵۲۶.۹۵ ت
Jul 02, 2024
$0.250216
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۵۵.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$0.246293
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۸۰.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.246523
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۱۳۹.۵۰ ت
Jun 30, 2024
$0.243212
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۷۵۸.۰۳ ت
Jun 30, 2024
$0.238756
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۹۲.۳۸ ت
Jun 29, 2024
$0.242387
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۹۹.۱۶ ت
Jun 29, 2024
$0.239945
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۰۲۱.۴۱ ت
Jun 28, 2024
$0.244171
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۴۰۱.۷۷ ت
Jun 28, 2024
$0.250144
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۸۰۸.۹۶ ت
Jun 27, 2024
$0.240403
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۶۷۱.۹۳ ت
Jun 27, 2024
$0.240839
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۳۹۰.۶۴ ت
Jun 26, 2024
$0.238100
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۴۴۴.۲۸ ت
Jun 26, 2024
$0.239456
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۲۲۰.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.233383
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۰۵.۴۵ ت
Jun 25, 2024
$0.228604
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۶۲۲.۷۵ ت
Jun 24, 2024
$0.223000
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۰۳۶.۷۶ ت
Jun 24, 2024
$0.232112
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۸۴۷.۵۶ ت
Jun 23, 2024
$0.232069
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۸۶.۹۹ ت
Jun 23, 2024
$0.236129
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۴,۱۱۳.۹۵ ت
Jun 22, 2024
$0.237790
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۹۲۲.۶۲ ت
Jun 22, 2024
$0.234592
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱۳,۳۶۹.۳۶ ت
Jun 21, 2024
$0.224982