تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MCFinance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۰۱ ت
Jul 16, 2024
$0.000966
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000978
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۴۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000974
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۰۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000975
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۸۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000969
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۴۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000975
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000977
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۵۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000972
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۷.۴۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000968
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۷۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000975
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۸۴ ت
Jun 16, 2024
$0.000969
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۶۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000977
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۳۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000971
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۸۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000967
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۰۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000966
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۹۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000967
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۰۹ ت
May 29, 2024
$0.000977
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۲۴ ت
May 26, 2024
$0.000982
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۵۶.۱۱ ت
May 23, 2024
$0.000976
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۸.۲۵ ت
May 20, 2024
$0.000980
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶.۹۵ ت
May 17, 2024
$0.000973
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۷.۷۹ ت
May 14, 2024
$0.000975
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۷۹ ت
May 11, 2024
$0.000975
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۲۹ ت
May 08, 2024
$0.000980
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۶۴ ت
May 05, 2024
$0.000976
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰.۰۹ ت
May 02, 2024
$0.000972
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۹.۳۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000974
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۲.۱۷ ت
Apr 26, 2024
$0.000975
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳.۴۸ ت
Apr 23, 2024
$0.000971
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵.۰۲ ت
Apr 20, 2024
$0.000977
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۶۵.۰۵ ت
Apr 17, 2024
$0.000977
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۷.۸۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000975
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۳۶ ت
Apr 11, 2024
$0.000974
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۰۹ ت
Apr 08, 2024
$0.000971
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۱۰ ت
Apr 05, 2024
$0.000973
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۱.۴۴ ت
Apr 02, 2024
$0.000974
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۰.۳۱ ت
Mar 30, 2024
$0.000972
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۷۰ ت
Mar 27, 2024
$0.000969
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶۰.۱۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000969
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۹.۴۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000969
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۲۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000966
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۰۶ ت
Mar 15, 2024
$0.000966
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۷۹ ت
Mar 12, 2024
$0.000969
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000969
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۰۹ ت
Mar 06, 2024
$0.000974
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۵۴ ت
Mar 03, 2024
$0.000970
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۹۵ ت
Feb 29, 2024
$0.000975
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۵.۵۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000967
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۱۵ ت
Feb 23, 2024
$0.000996
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۲۰ ت
Feb 20, 2024
$0.000997