تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Maha از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۵۸۹.۴۸ ت
Jul 15, 2024
$1.05
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۰۹۳.۱۱ ت
Jul 11, 2024
$1.00
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۱۶۲.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$1.00
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۳۰۴.۳۱ ت
Jul 03, 2024
$1.15
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۸۲۵.۹۴ ت
Jun 29, 2024
$1.10
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۲۷۰.۱۶ ت
Jun 25, 2024
$0.951186
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۱۹۶.۸۷ ت
Jun 21, 2024
$1.09
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۴,۸۳۶.۳۳ ت
Jun 17, 2024
$1.27
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۱,۵۳۸.۱۶ ت
Jun 13, 2024
$1.38
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۳,۰۱۷.۶۷ ت
Jun 09, 2024
$1.57
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۸۶,۸۳۹.۹۹ ت
Jun 05, 2024
$1.48
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۸۶,۴۳۷.۴۴ ت
Jun 01, 2024
$1.46
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۸۶,۸۵۶.۹۱ ت
May 28, 2024
$1.50
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۰۵,۳۱۰.۱۱ ت
May 24, 2024
$1.80
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۱,۶۵۲.۳۱ ت
May 20, 2024
$1.87
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱۲,۹۶۸.۱۱ ت
May 16, 2024
$1.92
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۱,۳۸۱.۱۰ ت
May 12, 2024
$1.99
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۲۲,۲۰۱.۴۲ ت
May 08, 2024
$1.98
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۸,۱۴۹.۷۷ ت
May 04, 2024
$2.56
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۷,۵۵۳.۵۵ ت
Apr 30, 2024
$2.72
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷۸,۶۵۵.۹۲ ت
Apr 26, 2024
$2.80
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۴,۱۶۶.۶۹ ت
Apr 22, 2024
$2.20
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۷,۴۷۹.۶۴ ت
Apr 18, 2024
$2.19
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۴,۸۳۸.۰۸ ت
Apr 14, 2024
$1.93
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۹,۸۶۲.۶۸ ت
Apr 10, 2024
$2.15
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۳,۶۶۴.۸۸ ت
Apr 06, 2024
$2.36
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۷,۰۳۵.۷۱ ت
Apr 02, 2024
$2.33
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۱,۲۵۵.۶۶ ت
Mar 29, 2024
$1.47
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۵,۲۷۶.۰۹ ت
Mar 25, 2024
$1.70
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۰۶,۳۹۵.۶۶ ت
Mar 21, 2024
$1.73
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۹,۸۶۳.۱۰ ت
Mar 17, 2024
$1.83
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰۵,۱۶۴.۴۷ ت
Mar 13, 2024
$1.76
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۲,۶۷۴.۳۸ ت
Mar 09, 2024
$1.55
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۸,۸۵۰.۸۸ ت
Mar 05, 2024
$1.30
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۸,۷۰۹.۴۳ ت
Mar 01, 2024
$0.991713
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴۷,۳۱۷.۷۹ ت
Feb 26, 2024
$0.825106
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۰,۴۲۴.۳۳ ت
Feb 22, 2024
$0.885072
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۹,۹۱۸.۰۰ ت
Feb 18, 2024
$0.891424
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۵۰,۷۶۰.۷۰ ت
Feb 14, 2024
$0.920336
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۵۵,۴۱۸.۷۸ ت
Feb 10, 2024
$1.01
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۵۳,۶۶۷.۵۱ ت
Feb 06, 2024
$0.969769
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴۹,۴۷۲.۳۶ ت
Feb 02, 2024
$0.849354
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۷,۵۲۱.۳۸ ت
Jan 29, 2024
$0.835093
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۳۵,۱۶۶.۰۹ ت
Jan 25, 2024
$0.633366
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴۱,۶۶۶.۹۵ ت
Jan 21, 2024
$0.774342
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲۸,۹۷۲.۸۳ ت
Jan 17, 2024
$0.542562
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲۷,۵۳۱.۴۷ ت
Jan 13, 2024
$0.524728
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲۶,۲۰۱.۰۹ ت
Jan 09, 2024
$0.509268
۱۵ دی ۱۴۰۲
۲۶,۰۱۰.۲۳ ت
Jan 05, 2024
$0.504440
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۸,۲۴۹.۳۷ ت
Jan 01, 2024
$0.551831