تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MacaronSwap از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۳۲.۹۵ ت
Jul 19, 2024
$0.055882
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۸۱.۱۴ ت
Jul 15, 2024
$0.032156
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۲۰.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.031003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۸۸۱.۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.031048
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۰۲۱.۶۱ ت
Jul 03, 2024
$0.032789
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۵۵.۵۷ ت
Jun 29, 2024
$0.035187
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲,۱۷۴.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$0.035501
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲,۳۱۷.۷۳ ت
Jun 21, 2024
$0.038995
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲,۴۸۳.۹۷ ت
Jun 17, 2024
$0.042326
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲,۸۸۷.۰۳ ت
Jun 13, 2024
$0.048953
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۲۶.۶۵ ت
Jun 09, 2024
$0.052912
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۱۶.۹۵ ت
Jun 05, 2024
$0.053396
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۵۳.۷۷ ت
Jun 01, 2024
$0.055252
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۰۲.۵۰ ت
May 28, 2024
$0.058942
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۲۸.۲۵ ت
May 24, 2024
$0.057169
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۴۴۹.۶۶ ت
May 20, 2024
$0.058079
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۳۵۰.۹۱ ت
May 16, 2024
$0.057039
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۴۴۱.۶۰ ت
May 12, 2024
$0.056588
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۰۴.۸۷ ت
May 08, 2024
$0.060228
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۷۷۷.۰۱ ت
May 04, 2024
$0.061212
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۳۸.۷۸ ت
Apr 30, 2024
$0.063994
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۵۱.۸۴ ت
Apr 26, 2024
$0.065160
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۶۲.۸۳ ت
Apr 22, 2024
$0.063774
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳,۹۹۵.۹۱ ت
Apr 18, 2024
$0.059568
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۵۸.۱۷ ت
Apr 14, 2024
$0.061229
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۳۷.۸۲ ت
Apr 10, 2024
$0.068342
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۵۳.۱۵ ت
Apr 06, 2024
$0.068627
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۷۵.۱۷ ت
Apr 02, 2024
$0.069383
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۱۲.۱۵ ت
Mar 29, 2024
$0.071395
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۹۱.۳۴ ت
Mar 25, 2024
$0.069514
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۳۹.۱۳ ت
Mar 21, 2024
$0.072415
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۵۸۸.۳۴ ت
Mar 17, 2024
$0.076752
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۴,۲۹۸.۸۲ ت
Mar 13, 2024
$0.072011
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۲۲۱.۳۹ ت
Mar 09, 2024
$0.070630
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۲۶.۱۶ ت
Mar 05, 2024
$0.051826
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۳,۱۳۴.۷۸ ت
Mar 01, 2024
$0.052952
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۶۹.۹۵ ت
Feb 26, 2024
$0.053532
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۲,۹۳۸.۴۲ ت
Feb 22, 2024
$0.051576
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۷۲۰.۹۳ ت
Feb 18, 2024
$0.048589
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۸۸.۸۵ ت
Feb 14, 2024
$0.046938
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۸۵.۳۲ ت
Feb 10, 2024
$0.047121
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲,۳۷۶.۴۱ ت
Feb 06, 2024
$0.042941
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۷۹.۴۲ ت
Feb 02, 2024
$0.042567
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲,۴۶۳.۵۸ ت
Jan 29, 2024
$0.043292
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲,۲۶۸.۴۰ ت
Jan 25, 2024
$0.040855
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۲,۵۲۴.۳۸ ت
Jan 21, 2024
$0.046913
۲۷ دی ۱۴۰۲
۲,۶۳۰.۸۸ ت
Jan 17, 2024
$0.049267
۲۳ دی ۱۴۰۲
۲,۵۱۶.۳۹ ت
Jan 13, 2024
$0.047961
۱۹ دی ۱۴۰۲
۲,۵۶۸.۶۰ ت
Jan 09, 2024
$0.049925
۱۵ دی ۱۴۰۲
۳,۴۵۱.۴۵ ت
Jan 05, 2024
$0.066937