تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Legion Network از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۶.۷۷ ت
Jul 13, 2024
$0.002339
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۳.۹۹ ت
Jul 10, 2024
$0.002611
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۵۹.۶۹ ت
Jul 07, 2024
$0.002635
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۲۹ ت
Jul 04, 2024
$0.002596
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲.۸۹ ت
Jul 01, 2024
$0.002950
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱۵.۳۲ ت
Jun 28, 2024
$0.003497
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱۶.۵۰ ت
Jun 25, 2024
$0.003533
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱۴.۷۸ ت
Jun 22, 2024
$0.003619
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۱۵.۲۲ ت
Jun 19, 2024
$0.003634
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۶.۹۵ ت
Jun 16, 2024
$0.004382
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۸.۵۵ ت
Jun 13, 2024
$0.004044
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۷.۵۸ ت
Jun 10, 2024
$0.004023
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۰.۹۷ ت
Jun 07, 2024
$0.004102
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۳.۵۹ ت
Jun 04, 2024
$0.003958
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۱.۶۴ ت
Jun 01, 2024
$0.003763
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۴.۵۱ ت
May 29, 2024
$0.003845
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰۴.۷۰ ت
May 26, 2024
$0.003576
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۰.۷۶ ت
May 23, 2024
$0.003841
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۸.۵۸ ت
May 20, 2024
$0.003680
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۴.۳۹ ت
May 17, 2024
$0.003833
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۰.۶۹ ت
May 14, 2024
$0.003894
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۴.۸۷ ت
May 11, 2024
$0.003996
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۴.۵۴ ت
May 08, 2024
$0.003812
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۹.۴۰ ت
May 05, 2024
$0.003263
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۳.۵۰ ت
May 02, 2024
$0.003293
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۴.۴۳ ت
Apr 29, 2024
$0.003851
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵۶.۶۱ ت
Apr 26, 2024
$0.004027
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۸.۱۵ ت
Apr 23, 2024
$0.003796
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۴.۴۳ ت
Apr 20, 2024
$0.003975
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۵۴.۲۹ ت
Apr 17, 2024
$0.003820
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۵.۵۵ ت
Apr 14, 2024
$0.003962
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۸.۵۲ ت
Apr 11, 2024
$0.004439
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۲.۷۹ ت
Apr 08, 2024
$0.004426
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۷۲.۷۸ ت
Apr 05, 2024
$0.004206
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۲.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.004644
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۴.۱۷ ت
Mar 30, 2024
$0.004743
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۲.۴۰ ت
Mar 27, 2024
$0.004588
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۹۳.۷۰ ت
Mar 24, 2024
$0.004736
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸۳.۱۸ ت
Mar 21, 2024
$0.004619
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۷۵.۹۱ ت
Mar 18, 2024
$0.004573
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۲۴.۶۲ ت
Mar 15, 2024
$0.005404
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۵۳.۸۲ ت
Mar 12, 2024
$0.005932
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۰۳.۱۵ ت
Mar 09, 2024
$0.005072
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۶.۱۷ ت
Mar 06, 2024
$0.004295
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۹.۹۵ ت
Mar 03, 2024
$0.004216
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۴۶.۱۰ ت
Feb 29, 2024
$0.004212
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶۴.۱۳ ت
Feb 26, 2024
$0.004605
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۸۸.۱۸ ت
Feb 23, 2024
$0.005024
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۴۲.۰۶ ت
Feb 20, 2024
$0.006073
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۰۴.۵۲ ت
Feb 17, 2024
$0.005465