تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت جو از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۰۱۹.۷۰ ت
Jul 13, 2024
$0.308213
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۰۵۸.۳۲ ت
Jul 10, 2024
$0.306260
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۴۹۳.۵۲ ت
Jul 07, 2024
$0.305146
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۰۸۸.۲۱ ت
Jul 04, 2024
$0.325336
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲,۰۳۷.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.355526
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۳۲۶.۲۷ ت
Jun 28, 2024
$0.346366
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۹۳۱.۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.325328
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۷۴۴.۳۲ ت
Jun 22, 2024
$0.332687
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۹۶۴.۲۷ ت
Jun 19, 2024
$0.320223
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۷۵۵.۶۰ ت
Jun 16, 2024
$0.371024
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۵۸۴.۵۹ ت
Jun 13, 2024
$0.399908
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۴,۰۶۶.۳۴ ت
Jun 10, 2024
$0.407538
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۹۶۰.۳۵ ت
Jun 07, 2024
$0.476042
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۲۰۵.۴۴ ت
Jun 04, 2024
$0.461027
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۶۵۰.۶۳ ت
Jun 01, 2024
$0.469538
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۰۱۷.۹۷ ت
May 29, 2024
$0.497002
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۶,۷۲۸.۵۴ ت
May 26, 2024
$0.467041
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۲۶۶.۸۴ ت
May 23, 2024
$0.491888
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸,۴۷۲.۴۸ ت
May 20, 2024
$0.479367
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷,۶۵۸.۴۲ ت
May 17, 2024
$0.472567
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۸۶۳.۸۹ ت
May 14, 2024
$0.453548
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹,۵۸۹.۳۸ ت
May 11, 2024
$0.482875
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰,۰۸۳.۸۶ ت
May 08, 2024
$0.489061
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۶۳۰.۳۸ ت
May 05, 2024
$0.517673
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰,۰۳۴.۴۲ ت
May 02, 2024
$0.486119
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱,۷۳۹.۷۵ ت
Apr 29, 2024
$0.521482
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۸۹۵.۵۰ ت
Apr 26, 2024
$0.547664
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸,۱۰۰.۷۶ ت
Apr 23, 2024
$0.582932
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴,۵۱۴.۵۰ ت
Apr 20, 2024
$0.518851
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۴,۴۶۷.۱۶ ت
Apr 17, 2024
$0.517828
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۵,۳۴۸.۶۲ ت
Apr 14, 2024
$0.508291
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵۱,۶۸۲.۷۳ ت
Apr 11, 2024
$0.795222
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵۲,۰۳۴.۷۶ ت
Apr 08, 2024
$0.814462
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۴۸,۰۷۸.۹۰ ت
Apr 05, 2024
$0.741454
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵۲,۰۸۶.۴۳ ت
Apr 02, 2024
$0.826008
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵۳,۹۷۷.۰۷ ت
Mar 30, 2024
$0.870310
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۰,۶۵۲.۹۷ ت
Mar 27, 2024
$0.985386
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۲,۱۵۸.۲۴ ت
Mar 24, 2024
$0.841072
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۷۱۴.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.957803
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۵,۷۴۲.۵۳ ت
Mar 18, 2024
$0.923960
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴۵,۶۵۷.۶۹ ت
Mar 15, 2024
$0.760112
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۸,۸۳۴.۲۰ ت
Mar 12, 2024
$0.651165
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۳,۶۸۹.۰۷ ت
Mar 09, 2024
$0.563668
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۲۰۶.۰۶ ت
Mar 06, 2024
$0.506481
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۶,۱۷۲.۷۲ ت
Mar 03, 2024
$0.610211
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۷۷۲.۱۰ ت
Feb 29, 2024
$0.560993
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۲,۳۴۴.۱۲ ت
Feb 26, 2024
$0.564002
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۰۱۶.۹۷ ت
Feb 23, 2024
$0.488445
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۷۵۴.۹۴ ت
Feb 20, 2024
$0.546104
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۳۰,۵۱۶.۹۲ ت
Feb 17, 2024
$0.547708