تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت HTX از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۷۱۸۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۵۳۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۷۷۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۸۶۲ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۲۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۳۳۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۵۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۶۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۵۷۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۵۹۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۱۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۱۰۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۲۳۸۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۲۳۵ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۵۷۷۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۵۱۳۲ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۲۸۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۵۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۷۹۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۴۳۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۱۱۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۱۹۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۵۹۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۶۷۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۱۵۶۴ ت
Jul 02, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۱۹۱۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۱۰۵۹ ت
Jul 01, 2024
$0.000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۹۲۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۹۳۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۳۵۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۷۱۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۰۳۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۲۷۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۰۸۱ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۴۰۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۲۵۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000001
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۹۴۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۴۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000001
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۹۵۲ ت
Jun 25, 2024
$0.000001
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۸۲۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000001
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۷۶۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000001
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۷۹۸ ت
Jun 23, 2024
$0.000001
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۰۶۰ ت
Jun 23, 2024
$0.000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۰۵۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۷۰۲۹۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000001
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۶۹۱ ت
Jun 21, 2024
$0.000001
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۳۷۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000001
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۶۹۰۴۸ ت
Jun 20, 2024
$0.000001
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۴۷۵ ت
Jun 20, 2024
$0.000001
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۶۸۷۸۷ ت
Jun 19, 2024
$0.000001