تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت هوکد پروتکل از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۹۳۵.۴۲ ت
Jul 21, 2024
$0.539315
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۰,۷۵۹.۱۹ ت
Jul 19, 2024
$0.531683
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱,۱۱۶.۶۰ ت
Jul 17, 2024
$0.536234
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹,۵۰۹.۶۹ ت
Jul 15, 2024
$0.504439
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۳۱۳.۲۷ ت
Jul 13, 2024
$0.484277
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۵۲۶.۴۳ ت
Jul 11, 2024
$0.485552
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۹۱۲.۶۶ ت
Jul 09, 2024
$0.468533
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۷۱۲.۵۴ ت
Jul 07, 2024
$0.473761
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۴۶۴.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.459923
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۹۱۴.۴۹ ت
Jul 03, 2024
$0.566297
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵,۵۷۴.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.573923
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۰۲۶.۸۲ ت
Jun 29, 2024
$0.555444
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۳,۵۷۵.۸۹ ت
Jun 27, 2024
$0.551147
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۷۶۰.۸۸ ت
Jun 25, 2024
$0.567385
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۰۱۱.۲۷ ت
Jun 23, 2024
$0.574180
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۴,۸۷۰.۹۵ ت
Jun 21, 2024
$0.586697
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۴,۴۸۶.۳۸ ت
Jun 19, 2024
$0.582323
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۰,۶۲۶.۱۷ ت
Jun 17, 2024
$0.692257
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۹,۳۶۱.۴۹ ت
Jun 15, 2024
$0.665142
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۲,۸۶۴.۸۶ ت
Jun 13, 2024
$0.726831
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۴,۷۷۲.۴۹ ت
Jun 11, 2024
$0.754679
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۵,۲۵۱.۷۶ ت
Jun 09, 2024
$0.765791
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۳,۳۸۴.۵۹ ت
Jun 07, 2024
$0.908905
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۳,۷۱۳.۳۰ ت
Jun 05, 2024
$0.920165
۱۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۳,۹۳۳.۰۶ ت
Jun 03, 2024
$0.911778
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵۲,۶۰۴.۳۲ ت
Jun 01, 2024
$0.893279
۱۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۱,۹۱۱.۴۱ ت
May 30, 2024
$0.886730
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵۳,۰۰۰.۵۰ ت
May 28, 2024
$0.918139
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵۲,۰۵۴.۹۹ ت
May 26, 2024
$0.909583
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵۴,۸۸۹.۵۲ ت
May 24, 2024
$0.942835
۰۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۹,۴۶۸.۰۰ ت
May 22, 2024
$0.867251
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۵,۷۷۲.۰۷ ت
May 20, 2024
$0.770625
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۱۹۸.۵۷ ت
May 18, 2024
$0.845176
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۹,۸۶۰.۱۰ ت
May 16, 2024
$0.848718
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۷,۸۵۹.۶۶ ت
May 14, 2024
$0.808024
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱,۱۱۹.۲۰ ت
May 12, 2024
$0.840527
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴,۸۴۷.۵۴ ت
May 10, 2024
$0.896260
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۳,۲۲۰.۱۱ ت
May 08, 2024
$0.865177
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۵,۱۵۲.۷۴ ت
May 06, 2024
$0.906826
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴,۳۲۹.۵۳ ت
May 04, 2024
$0.880500
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۱,۴۰۸.۴۵ ت
May 02, 2024
$0.832067
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۴,۵۳۶.۶۱ ت
Apr 30, 2024
$0.886068
۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵۶,۱۴۳.۱۷ ت
Apr 28, 2024
$0.912570
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۰,۱۹۱.۹۳ ت
Apr 26, 2024
$0.944676
۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۴,۶۲۹.۱۲ ت
Apr 24, 2024
$0.995987
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۵,۲۹۹.۴۲ ت
Apr 22, 2024
$1.00
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱,۹۸۱.۱۱ ت
Apr 20, 2024
$0.931752
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۰,۲۷۳.۴۰ ت
Apr 18, 2024
$0.898510
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۵۹,۷۰۵.۳۶ ت
Apr 16, 2024
$0.883784
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵۸,۸۰۰.۹۱ ت
Apr 14, 2024
$0.845521