Alireza abedpour

تجزیه و تحلیل هوكد پروتکل از دست ندین

۴ ماه قبل hooked-protocol هوکد پروتکل
  • ۴ ماه قبل
    #HOOK#H1 چارت جذابی داره پر ریسک‌ها میتونن از همین قیمت فعلی اهرم خیلی پایین نهایت ۳_۵ ورود کنند کم ریسک ها منتظر شکست باشن در پولبک ورود کنن تمام نقاط داخل چارت مشخص شده