تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت HollyGold از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

10.73%
$0.274825
۱۵,۹۸۳ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۷۳ تومان
معاملات روزانه $227
ارزش بازار $1,288,326
سکه در گردش 4,687,802 HGOLD
ارزش بازار رقیق شده $274,825,189
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷,۵۳۴.۵۹ ت
Jul 11, 2024
$0.298458
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۶,۶۲۲.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.274280
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۶۸۷.۰۲ ت
Jul 03, 2024
$0.335534
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۲۸۱.۲۴ ت
Jun 29, 2024
$0.249446
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵,۵۰۵.۵۸ ت
Jun 25, 2024
$0.253090
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶,۵۳۹.۲۹ ت
Jun 21, 2024
$0.110022
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۱,۱۱۷.۷۱ ت
Jun 17, 2024
$0.189442
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۱۸۶.۰۴ ت
Jun 13, 2024
$0.070979
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۹۸.۹۸ ت
Jun 09, 2024
$0.065982
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۴۱.۳۲ ت
Jun 05, 2024
$0.058953
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۲۷.۵۴ ت
Jun 01, 2024
$0.053109
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۲۴۷.۱۲ ت
May 28, 2024
$0.056250
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۹۷.۸۴ ت
May 24, 2024
$0.054929
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۲۱۵.۴۶ ت
May 20, 2024
$0.054136
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲,۷۱۰.۲۲ ت
May 16, 2024
$0.046133
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۹۲.۶۴ ت
May 12, 2024
$0.068937
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۹۹.۷۵ ت
May 08, 2024
$0.074776
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۴۲۷.۲۷ ت
May 04, 2024
$0.071751
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۲۰.۱۳ ت
Apr 30, 2024
$0.075064
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۹۱.۷۰ ت
Apr 26, 2024
$0.075202
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۳۶.۱۱ ت
Apr 22, 2024
$0.071024
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۵۶۸.۵۰ ت
Apr 18, 2024
$0.083011
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۸۸۳.۴۸ ت
Apr 14, 2024
$0.084600
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۳۲۲.۹۵ ت
Apr 10, 2024
$0.081972
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵,۰۶۳.۲۲ ت
Apr 06, 2024
$0.078029
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۴,۷۱۱.۸۷ ت
Apr 02, 2024
$0.074722
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴,۵۰۸.۵۹ ت
Mar 29, 2024
$0.073005
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۴۴۴.۸۵ ت
Mar 25, 2024
$0.072001
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴,۲۹۲.۰۷ ت
Mar 21, 2024
$0.070016
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۴,۷۸۰.۴۲ ت
Mar 17, 2024
$0.079965
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۶۳۷.۳۶ ت
Mar 13, 2024
$0.027428
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۹۷.۴۸ ت
Mar 09, 2024
$0.025055
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۴۷.۷۹ ت
Mar 05, 2024
$0.019028
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷۱۰.۷۱ ت
Mar 01, 2024
$0.012005
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۰۱.۷۸ ت
Feb 26, 2024
$0.008749
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۹۳.۳۹ ت
Feb 22, 2024
$0.008660
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۳۶۷.۴۱ ت
Feb 18, 2024
$0.006561
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۱۹.۶۱ ت
Feb 14, 2024
$0.022112
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۱۳.۱۳ ت
Feb 10, 2024
$0.022111
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱,۲۳۲.۵۵ ت
Feb 06, 2024
$0.022272
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱,۳۹۷.۸۰ ت
Feb 02, 2024
$0.023997
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱,۶۵۰.۲۳ ت
Jan 29, 2024
$0.028999
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱,۸۳۷.۱۲ ت
Jan 25, 2024
$0.033087
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱,۷۳۶.۸۴ ت
Jan 21, 2024
$0.032277
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۷۱۳.۸۴ ت
Jan 17, 2024
$0.032094
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱,۹۵۶.۷۵ ت
Jan 13, 2024
$0.037294
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱,۹۸۷.۷۴ ت
Jan 09, 2024
$0.038635
۱۵ دی ۱۴۰۲
۵۸۴.۴۲ ت
Jan 05, 2024
$0.011334
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲,۴۱۵.۰۶ ت
Jan 01, 2024
$0.047176
۰۷ دی ۱۴۰۲
۲,۳۸۹.۲۳ ت
Dec 28, 2023
$0.047219