تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت های‌استریت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱۱۱,۶۸۵.۲۸ ت
Jul 22, 2024
$1.94
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱۱۱,۴۹۹.۰۶ ت
Jul 19, 2024
$1.92
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۹۸,۴۸۲.۰۱ ت
Jul 16, 2024
$1.69
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸۴,۱۷۲.۲۶ ت
Jul 13, 2024
$1.43
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹۰,۷۲۴.۵۰ ت
Jul 10, 2024
$1.53
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹۴,۹۴۵.۶۷ ت
Jul 07, 2024
$1.56
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰۶,۲۸۲.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$1.72
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۱۸,۲۸۸.۲۵ ت
Jul 01, 2024
$1.90
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳,۲۵۷.۱۹ ت
Jun 28, 2024
$2.00
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۲۳,۱۱۳.۹۷ ت
Jun 25, 2024
$2.00
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۱۶,۸۲۲.۵۷ ت
Jun 22, 2024
$1.96
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۶,۱۰۸.۹۲ ت
Jun 19, 2024
$2.12
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۶۰,۱۸۸.۵۵ ت
Jun 16, 2024
$2.73
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۷۲,۶۲۲.۹۲ ت
Jun 13, 2024
$2.92
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۶۹,۲۷۷.۴۴ ت
Jun 10, 2024
$4.55
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۲۵,۶۱۵.۴۵ ت
Jun 07, 2024
$7.24
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۸۸,۸۵۴.۸۸ ت
Jun 04, 2024
$6.58
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۱۷,۳۱۷.۵۳ ت
Jun 01, 2024
$7.08
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۷۸,۲۳۱.۵۶ ت
May 29, 2024
$6.47
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۵۵,۷۶۵.۳۹ ت
May 26, 2024
$4.46
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۵,۹۹۸.۸۷ ت
May 23, 2024
$4.10
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۰,۷۱۷.۰۱ ت
May 20, 2024
$4.38
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۹,۵۱۰.۳۵ ت
May 17, 2024
$4.77
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶۹,۴۰۳.۰۴ ت
May 14, 2024
$4.54
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۸,۶۱۴.۱۲ ت
May 11, 2024
$4.54
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴۸,۱۲۷.۸۵ ت
May 08, 2024
$4.03
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷۷,۹۷۰.۳۸ ت
May 05, 2024
$4.54
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۰,۰۶۳.۲۰ ت
May 02, 2024
$3.39
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۱,۸۱۹.۸۲ ت
Apr 29, 2024
$3.80
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳۲,۸۵۸.۲۸ ت
Apr 26, 2024
$3.65
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸۲,۶۴۲.۶۸ ت
Apr 23, 2024
$2.79
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۹,۱۱۸.۷۱ ت
Apr 20, 2024
$2.39
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۶,۷۵۲.۰۵ ت
Apr 17, 2024
$2.20
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۸,۶۰۷.۳۲ ت
Apr 14, 2024
$2.13
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۴,۱۹۸.۵۲ ت
Apr 11, 2024
$2.98
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱۹۹,۰۸۸.۸۰ ت
Apr 08, 2024
$3.11
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۷,۰۱۴.۱۰ ت
Apr 05, 2024
$2.72
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۵۱,۴۷۷.۹۹ ت
Apr 02, 2024
$2.40
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۴۵,۳۳۹.۷۱ ت
Mar 30, 2024
$2.34
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۳۳,۸۲۰.۱۰ ت
Mar 27, 2024
$2.17
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۸,۵۰۱.۵۸ ت
Mar 24, 2024
$1.91
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱۱۶,۰۹۳.۳۱ ت
Mar 21, 2024
$1.89
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۱,۲۷۶.۲۷ ت
Mar 18, 2024
$2.01
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۱,۸۱۲.۹۶ ت
Mar 15, 2024
$2.36
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۴۰,۰۰۰.۱۴ ت
Mar 12, 2024
$2.34
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱۳۲,۴۴۳.۹۶ ت
Mar 09, 2024
$2.21
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۱,۰۸۶.۳۶ ت
Mar 06, 2024
$1.86
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۲۸,۹۹۱.۹۳ ت
Mar 03, 2024
$2.17
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱۱۳,۸۰۵.۶۵ ت
Feb 29, 2024
$1.94
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۷,۹۵۷.۵۹ ت
Feb 26, 2024
$1.70

افزودن تراکنش

Highstreet

HIGH

  • HIGH
  • IRT
  • USD